Projektet TakeOff ska möjliggöra en framtid med elektrifierade flyg

På Skellefteå Airport finns en unik möjlighet att höja kunskapsnivån genom praktiskt arbete i en verklig miljö. Foto: Skellefteå Science City

TakeOff projektet fokuserar på att öka kompetensen inom elflyg för att minska beroendet av fossila bränslen och främja en mer miljövänlig framtid för luftfarten.

– Eftersom hela flygekosystemet genomgår förvandling är det avgörande att tidigt börja arbeta med kompetensförsörjning så att de uppkommande behoven tillgodoses. Genom den fysiska infrastruktur som etablerats i ELIS-programmet på Skellefteå flygplats finns det en unik möjlighet att höja kunskapsnivån genom praktiskt arbete i en verklig miljö, säger Annelie Viksten, affärsutvecklare i ELIS programmet.

TakeOff projektet främjar kunskap och utveckling inom elflyg och laddningsinfrastruktur på flygplatser för att möta behoven för elektrifierat flyg och stärka samarbetet mellan näringsliv, samhälle och akademi. Genom tvärvetenskaplig forskning och utveckling förväntas projektet främja innovation och skapa nya möjligheter. Det långsiktiga målet är att bidra till ett fossilfritt nationellt flyg och stärka kompetensen. Projektet är ett samarbete mellan olika organisationer med stöd från Energimyndigheten och ingår i ELIS, Skellefteå Science Citys utvecklingsprogram för elflyg.

Källa: Skellefteå Science City