MoveByBike köper Crosstown och Cykelbudspoolen

Affären innebär att MoveByBike äger 89 procent av aktierna i Crosstown och 100 procent av aktierna i Cykelbudspoolen. Foto: Movemybike

Under hösten 2023 slogs MoveByBike Europe AB samman med Bzzt AB för att bredda kundutbudet och öka lönsamheten. Företagets senaste förvärv av Crosstown och Cykelbudspoolen gör att logistikföretaget nu expanderar ytterligare. Köpeskillingen är 2 mkr och betalas i tre delar, varav hälften återinvesteras i MoveByBike.

Crosstown hade 2022 en omsättning på ca 5 mkr med positivt resultat, medan Cykelbudspoolen visade en mindre omsättning och förlust. Båda verksamheterna drivs av en anställd och 20 egenföretagande cyklister.

MoveByBike är ett etablerat logistikbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö som fokuserar på leveranser med elassisterade lastcyklar. Sammanslagningen med Bzzt i oktober 2023 syftar till att stärka företagets leveranstjänster.

Med tillträdesdagen den 240226 äger MoveByBike 89 procent av aktierna i Crosstown och 100 procent av aktierna i Cykelbudspoolen.

-Förvärvet av Crosstown och Cykelbudspoolen är helt i linje med vår vision och den expansionsresa vi befinner oss på. MoveByBike är grundat på idén om att förändra hur gods transporteras i staden, alltså helt utsläppsfritt och med fordon som harmonierar med människan. Förvärvet breddar vårt tjänsteutbud av hållbara leveranser till kund samtidigt som det kortar vägen ytterligare i vår riktning mot positiva kassaflöden, säger Lisette Hallström, VD MoveByBike.                   

– Efterfrågan på snabba bud har ökat, inte minst från e-handeln, och Crosstown är experter på det. De gör vårt totala erbjudande mer komplett och att vi får med oss Joakim Nelson och all den kompetens och erfarenhet han har samlat på sig är mycket värt. Han har byggt bolaget på löftet om snabba bud med stor precision och med förståelse för kunderna och hur deras behov ser ut. Det här blir ett stort lyft för oss säger Sven Wolf, arbetande styrelseordförande i MoveByBike.

– Crosstowns affär har alltid byggt på att vi är snabba och väldigt flexibla. De egenskaperna i kombination med MoveByBikes kapacitet för stora volymer är efterfrågad av många, det vet jag, och det är en av anledningarna till att den här affären blev av. Vi har samarbetat ett tag på prov nu och har sett att våra olika fordonsslag gör att vi kan skapa något effektivt tillsammans, säger Joakim Nelson, grundare och ägare av Crosstown och Cykelbudspoolen.

Bzzt och Crosstown har haft ett operativt samarbete sedan sommaren 2023, och erfarenheterna av det ligger till grund för beslutet om förvärvet. Arbetet med att få de olika verksamheternas system och drift att fungera och effektiviseras på den tekniska plattformen Bzzt har utvecklat påbörjades under hösten 2023.