2-3 miljarder i okända elbilssubventioner

Miljardsubventioner för tjänste- eller förmånsbilar. Foto: Zaptec/Unsplah

Regeringen drog tillbaka klimatbilsbonusen 2022, men subventioner fortsätter att gynna elbilar för företag. Tjänste- eller förmånsbilar får kraftigt sänkta kostnader genom att beloppet som förmånsbeskattas kan skrivas ned med upp till 50 procent, från 700 000 kronor till 350 000 kronor. Detta leder till lägre skatteintäkter och arbetsgivaravgifter, och subventionerna uppgår totalt till 2–3 miljarder kronor årligen enligt Riksförbundet M Sverige.

Förmånstagare kan få flera tusen kronor i månaden i rabatt på beloppet som förmånsbeskattas, vilket under en treårsperiod motsvarar eller överstiger klimatbilsbonusens subvention.

– Den som köper elbil privat måste självklart få samma rabatt på bilägandet som den som har fått bilen via sitt jobb. En sådan subvention måste komma alla till del, inte bara vissa, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Exakt hur stora belopp som subventioneras idag är svårt att få klarhet i. Varken Transportstyrelsen eller Skatteverket kan svara på subventionens totala omfattning eftersom Transportstyrelsen inte hanterar uppgifter om förmånsbeskattning och Skatteverket inte samlar in uppgifter om bilmodeller utan enbart skattegrundande belopp.

– Att tappa både skatteintäkter och arbetsgivaravgifter utan att veta vilka belopp det rör sig om och samtidigt hävda att man drar tillbaka klimatbilsbonusen för att det inte är lönsamt är raka motsatsen till att ha ordning på finanserna, menar Carl-Erik Stjernvall.

Klimatbonusen har bidragit till att öka antalet elbilar på vägarna, men den avskaffades i november 2022 då elbilspriserna hade sjunkit och bonus-malus-systemet ansågs ineffektivt av Riksrevisionen. Trots detta är elbilar fortfarande betydligt dyrare än jämförbara bensin- eller dieselbilar, och de belastas även av hög malus-skatt. Regeringen och Skatteverket försöker undvika att miljöanpassad teknik, som eldrift, ökar förmånsvärdena för att uppmuntra användningen av elbilar, vilket visar på medvetenhet om deras högre kostnader.

– Trots att regeringen har påstått sig vilja upphöra med stöden fortsätter staten att stötta elbilarna med stora belopp. Det är kanske positivt, men det är inte rimligt att det enbart omfattar förmånsbilar när man samtidigt så tydligt markerat att stödet var onödigt och dyrt när det var riktat till oss privatpersoner, säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige kräver att regeringen skyndsamt återinför bonus för privatpersoner.

Det går inte att veta exakt vilka belopp subventionen omfattar, men en uppskattning gjord med hänsyn till bilpriser och förmånsvärde, tre års innehavstid och marginalbeskattningsnivå innebär att den enskilda många gånger betalar 1 500–3 000 kronor mindre i skatt varje månad. Under tre år kan subventionen uppgå till 70 000 kronor per bil, det vill säga motsvarande vad klimatbilsbonusen låg på.

Källa: M Sverige