"Time Slot Gävle" främjar hållbar sjötransport

Det fartyg som kommer först till en hamn kan även lossa först. Det har varit en självklar regel inom den internationella sjöfarten i flera hundra år. Foto: manuel keller/unsplash

Gävle hamn bryter med traditionen inom sjöfarten genom att införa förhandsbokning av kajplatser för ankommande fartyg, kallat "Time Slot Gävle". Detta möjliggör bättre ruttplanering för fartygen, vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen genom att de kan sänka farten. Tidigare har snabbhet varit avgörande för att säkra en köplats i hamnen, men detta nya system främjar en mer miljövänlig och effektiv hantering av fartygstrafiken.

– Det låter enkelt men är både unikt och revolutionerande i en traditionstrogen bransch där många internationella aktörer ska samverka i komplexa transportkedjor, säger Linda Astner, hållbarhetschef Gävle Hamn.

Projektet "Utveckling av hamnarnas ramverk för energieffektiva sjötransporter mellan hamnar" har introducerat det nya systemet "Time Slot Gävle" i Gävle hamn. Med stöd av Energimyndigheten har detta projekt pågått sedan 2017 och har resulterat i utvecklingen av en ny kommunikationsplattform för att automatiskt tilldela köbrickor till ankommande fartyg. Tillsammans med omstruktureringar av trafikledning och nya regler, har detta möjliggjort systemets drift sedan februari 2023. Gävle hamn anses vara en pionjär genom att troligtvis vara den första att implementera ett sådant system, vilket potentiellt kan minska fartygens bränsleförbrukning globalt med upp till 20%, medan effekten i Sverige förväntas vara omkring 5%.

– Idén till projektet väcktes när rederiet Tärntank och varuägaren Preem frågade oss om det var möjligt att skapa ett system som skulle göra det möjligt för dem att planera sina rutter i förväg. Det passade oss bra eftersom vi hela tiden arbetar för att minska utsläpp av koldioxid samtidigt som vi vill få till ett effektivt flöde i hamnen, säger Linda Astner som också har ansvarat för projektet.

Gävle hamn har framgångsrikt implementerat ett nytt system för förbokade kajplatser, vilket har väckt intresse från andra hamnar i Östersjöregionen. Trots att Gävle hamn är relativt liten globalt sett, har systemet visat positiva resultat med nästan alla fartyg som saktar in vid köer tack vare förbokningssystemet. Linda Astner, en representant för hamnen, betonar vikten av statligt stöd från Energimyndigheten för att genomföra detta nyskapande projekt. Energimyndigheten, genom det avslutade Sjöfartsprogrammet, ser Gävle hamns framgång som en viktig modell för att främja hållbara sjötransportlösningar. Projektet har även inspirerat andra hamnar att undersöka liknande förbokningssystem, vilket Energimyndigheten ser som en betydande framgång.

Källa: Energimyndigheten