Trafikrekord för Øresundsbron

Trafikrekord för dygn, vecka och månad sattes på Øresundsbron under 2023. Foto: Øresundsbron

Under 2023 upplevde Øresundsbron en trafikrekord för dygn, vecka och månad, och antalet danska fritidsresenärer över bron var högre än någonsin tidigare.

Med ett genomsnitt på 19 971 passagerare per dag nästan nådde Øresundsbron nivån från 2019, det senaste året utan pandemipåverkan, och visade på en återhämtning av trafiken.

Vägtrafiken ökade med 8,3 procent jämfört med 2022, men var 2,2 procent lägre än 2019. Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1 481 miljoner DKK – en ökning med 398 miljoner DKK jämfört med 2022.  

– Med många nya kunder med rabattavtal, stark intäktsutveckling och en rekordbra fritidstrafik överträffade vi vårt förväntade resultat för 2023, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

– Dansk fritidstrafik låg på rekordhöga nivåer under nästan hela året. Till skillnad från tidigare år är det nu danskarna som reser mer. Stort intresse för semester i närområdet och en svag svensk krona har troligen bidragit till den utvecklingen, säger Linus Eriksson.

Fakta: Intäkter och kostnader

  • Vägtrafikintäkterna ökade med 163 miljoner DKK till 1 701 miljoner DKK jämfört med 2022.
  • Järnvägsintäkter på 582 miljoner DKK är indexerade och påverkas därmed inte av trafikvolymerna.
  • Øresundsbro Konsortiets driftkostnader ökade med 17 miljoner DKK – från 265 till 282 miljoner DKK – jämfört med året före. Ökningen beror dels på volymrelaterade kostnader, dels på prisökning i drifts- och underhållskontrakt.
  • Räntekostnaderna minskade med 217 miljoner till 242 miljoner DKK, som en följd av lägre inflation.