Volvo bygger forskningspark och innovationscenter på Hisingen

Illustrationsbild av Volvo Cars nya anläggning Illustration Next Step Group

Volvo Cars satsar på Hisingen med ambitiösa planer för Innovation Destination Torslanda. I samarbete med Next Step Group och Vectura Fastigheter strävar företaget efter att omvandla området kring sitt tidigare huvudkontor. Detta omfattande projekt omfattar både stadsutveckling och innovativa trafiklösningar.

–  Jätteroligt och viktigt för Göteborg att Volvo Cars fortsätter att utvecklas i Göteborg och på Hisingen. Etableringen görs för att öka möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens, nya företagsetableringar, inte minst startup- och scaleup-bolag, nya innovationer, omställning av transportsystemet och ökad konkurrenskraft. Vi är med i vår roll som stadsplanerare i detta, säger stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant.

Efter långa diskussioner har Volvo Car Corporation och Göteborgs Stad enats om att knyta samman de befintliga starka mobilitetsnavarna på Hisingen – Volvo Torslanda, Campus Lundby och Lindholmen Science Park. Målet är att gemensamt öka Göteborgs attraktionskraft för innovation inom framtidens mobilitet. Nyligen undertecknades en avsiktsförklaring mellan Volvo Cars och Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg och stadsbyggnadsnämnden.

–  För oss som stadsbyggnadsförvaltning kommer detta dels innebära att vi är med och skalar upp arbetet i Gothenburg Green City Zone där ambitionen är att skapa ett klimatneutralt transportsystem som sträcker sig från Lindholmen längs med evenemangsstråket vid Korsvägen och hela vägen till Forsåker i Mölndal till att nu även omfatta innovationssatsningar Torslanda. Såväl Göteborgs Stad som Chalmers, RISE och Volvo Cars är engagerade i det arbetet. 

Planerna kräver stadsutvecklingssatsningar och stöd från staden för Volvo Cars ambitioner inom kollektivtrafik. Det krävs även ökad samverkan mellan Volvo Cars, näringslivet och det offentliga för att främja hållbart resande, särskilt till och från arbetsplatserna.

 –  När det gäller själva området kommer vi nu bygglovspröva de större första byggnaderna direkt på befintlig detaljplan. Ett marklov för den första byggnaden på 27 000 kvadratmeter är snart redo för beslut. När det gäller ytterligare innehåll arbetar Volvo Cars med sina partners på en så kallad masterplan där vi kan se att det behövs ny detaljplan för att få till dessa användningar, fortsätter Henrik Kant.

Källa: Göteborgs stad