Kortare och flexibel utbildning ska ge fler fartygsbefäl

Om Transportstyrelsen ändrar föreskriften kan det räcka med 6 månaders styrd praktik ombord, i stället för 36 månader, för att få behörighet fartygsbefäl VII. Trafikverket Färjerederiet, Svensk Sjöfart och Sjöfartsverket erbjuder praktikplatser om ändringen går igenom. Foto: Kasper Dudzik.

 

Färjerederiet, Svensk Sjöfart, och Sjöfartsverket har enats om att samarbeta för att årligen erbjuda praktikplatser för Fartygsbefäl inom skärgårdssjöfart och kustsjöfart. Syftet är att säkra tillgången på välutbildad sjöpersonal. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet föreslår en förordningsändring för att göra Fartygsbefäl VII-utbildningen mer flexibel och kortare, samtidigt som kvaliteten bibehålls.

Förändringen förväntas träda i kraft den 1 mars 2024, och den fartygsförlagda utbildningen bör vara 6 månader, enligt Svensk Sjöfart, Trafikverket Färjerederiet och Sjöfartsverket. Trafikverket Färjerederiet och Föreningen Svensk Sjöfart planerar att erbjuda 30 året-runt-praktikplatser per år, med stöd från Sjöfartsverket.

– Vi är fortsatt mycket positiva till förslaget. Behovet av ändringen har påtalats från branschens sida under en längre tid och det är ett betydelsefullt första steg mot att etablera ett mer anpassningsbart utbildningssystem för sjöfarare, vilket kan attrahera både kommande generationer och de som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet. Det är mycket välkommet att Transportstyrelsen nu har påbörjat arbete med föreskriften, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

 

Sjöfartsutbildningarna måste följa FN:s STCW-konvention och regler från IMO. Enligt departementet finns inget hinder i vare sig STCW-konventionen eller EU-rätten för att införa en alternativ praktikgrund.

– Om man fokuserar på de krav som finns i konventionen finns det möjlighet att korta ner utbildningen väsentligt och göra den mer attraktiv för dem som vill arbeta till sjöss och kanske också vill byta yrke mitt i livet. Därför är vi glada att kunna erbjuda sjömän 6 månaders praktik ombord för att fler ska kunna få behörighet fartygsbefäl klass VII enklare och med bibehållen kvalitet, säger Rickard Karlsson, operativ chef Trafikverket Färjerederiet.

Källa: Trafikverket