Satsningar på järnväg kan rädda klimatet

Byggnation av järnvägsviadukt i Athi, Kenya. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Christian odhiambo akuku

En ny studie visar hur investeringar i tåginfrastruktur i fattigare länder kan minska koldioxidutsläpp och stödja hållbar utveckling. Studien, som stöds av Alstom och genomförts av International Union of Railways (UIC), University of Birmingham, diskuterar hur sådana satsningar kan påverka klimatförändringarna.

Enligt studien skulle utbyggnad av 192 000 km tågspår i länder med låg och lägre medelinkomst kunna förhindra upp till 1,8 gigaton koldioxidutsläpp fram till år 2050. Det skulle vara ett stort steg mot att uppnå globala klimatmål. Dessutom skulle det ge fler jobb och bättre tillgänglighet och förbindelser i dessa länder.

Fyrdubbla trafiken

Studien rekommenderar att regeringar, internationella finansinstitut och tågbranschen samarbetar för att locka fram nödvändiga investeringar. Det handlar om att bygga tågspår som kan fyrdubbla tågtrafiken i de berörda länderna och skapa en hållbar framtid.

- Det här är ett konkret förslag för att förändra transportsektorn genom hållbar tåginfrastruktur. Det visar hur riktade investeringar och strategisk planering i tågsystem i fattigare länder kan leda till stora minskningar av koldioxidutsläpp och stödja hållbar utveckling, säger Cécile Texier, Vice President för CSR och hållbarhet på Alstom Group.

Långsiktiga fördelar

Studien betonar tågtrafikens effektivitet och hållbarhet. Tåg transporterar 8 % av världens passagerare och 7 procent av det globala godset men står bara för 2 procent av världens energianvändning för transporter.

För att möta de ekonomiska utmaningarna med att utveckla hållbar tåginfrastruktur i fattigare länder föreslår studien flera åtgärder. Det inkluderar bidrag från rikare länder som en del av klimatfinansiering och en översyn av hur internationella finansinstitut bedömer tågprojekt för att återspegla deras långsiktiga fördelar. Dessutom föreslås en förstärkt strukturering av tågprojekt för att stimulera ekonomisk tillväxt genom lokaliserade försörjningskedjor.

Studien visar på framgångsexemplet från Senegal där Dakar, som första stad i Centralafrika, utrustades med ett regionaltåg som finansierats av flera utvecklingsinstitutioner. Projektet har redan möjliggjort för 36 miljoner passagerare att resa sedan 2021 och kommer att reducera upp till 340 000 ton koldioxid över en 40-årsperiod.

- Det är viktigt att inse alla fördelar som sådana investeringar medför, inte bara direkta biljettintäkter, avslutar Andrew DeLeone, President för Alstom i Afrika, Mellanöstern och Centralasien.

Källa: Alstom