15-punktsprogram ska accelerera elektrifieringen

Drivmedelsbranschen befinner sig mitt i omställ­ningen från fossilt till fossilfritt Foto: Drivkraft Sverige

Optimal laddinfrastruktur är av yttersta vikt för att framgångsrikt genomföra övergången till elektrifiering, oavsett om det gäller personbilar, lätta lastbilar eller tunga fordon. Drivkraft Sverige presenterar nu en handlingsplan som innehåller 15 konkreta förslag för att påskynda elektrifieringen inom transportsektorn.

 

Drivmedelsbranschen står mitt i övergången från fossila bränslen till fossilfria alternativ, där biodrivmedel och elektrifiering utgör grundpelare för att uppnå klimatneutralitet år 2045. Medlemmarna i Drivkraft Sverige expanderar snabbt genom att bygga nya laddstationer och idag är 25 procent av de offentliga snabbladdningsstationerna placerade hos deras medlemmar.

"Branschen är redo att öka expansionshastigheten ytterligare, men stöter på strukturella hinder som saktar ned takten. Därför har Drivkraft Sverige identifierat 15 specifika förslag inom tre prioriterade områden - Samhället, Elen och Fordonen - för att klargöra och prioritera vad som krävs för att påskynda utbyggnaden av den offentliga laddinfrastrukturen", förklarar Thomas Schölin, ansvarig för e-Mobility på Drivkraft Sverige.

Tre nyckelfaktorer är:

  • En samordnande myndighet och en nationell samordnare
  • Effektivare handläggningsprocesser samt tillräcklig effekt och nätkapacitet
  • Ökat antal elfordon och en fungerande begagnatmarknad