Tysklands kartellmyndighet kräver uppdelning av Deutsche Bahn

Lokföraren för en av Deutsche Bahns InterCity-tåg erhåller avgångssignalen vid Saalfeld (Saale) station. Foto: Wikipedia Common,Kredit: indigenous

Tyska Bundeskartellamt ställer sig bakom kraven på att dela upp järnvägsgiganten Deutsche Bahn. Detta följer efter en rekommendation från Monopolkommissionen, som rådgör den federala regeringen i konkurrensfrågor.

Bundeskartellamt förespråkar en uppdelning av Deutsche Bahn i en enhet för järnvägsnätet och en för järnvägstrafiken.

Andreas Mundt, chef för konkurrensmyndigheten, uttalade sig till "Süddeutsche Zeitung" om behovet av ökad konkurrens på järnvägen och att Deutsche Bahn har många subtila sätt att hindra konkurrensen.

Enligt Mundt är en separation av nät och drift rätt strategi. Den nyligen av den federala regeringen beslutade omstruktureringen och skapandet av en gemenskapsorienterad infrastrukturenhet inom Bahn-koncernen bör endast ses som ett första steg.

Strid om konkurrensfrågor

Konkurrensmyndigheten och Deutsche Bahn har länge varit i strid om olika konkurrensfrågor. Dispyterna inkluderar tillgång till trafikdata, såsom förseningar och tåginställelser, som Deutsche Bahn inte delar med tredjepart, samt hantering av mobilitetsplattformar som säljer biljetter för Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn har avvisat anklagelserna från Bundeskartellamt. En talesperson för Deutsche Bahn påpekade att det finns över 400 järnvägsföretag som är aktiva på deras nät, vilket enligt dem är den mest konkurrensutsatta järnvägsmarknaden i Europa. Deutsche Bahn hävdar att de följer gällande lagar, speciellt gällande spridning av realtidsdata.

Drygt 400 järnvägsföretag

Trots detta, har Deutsche Bahn utmanat beslutet om krav för biljettförsäljning via onlineplattformar, vilket de anser vara rättsstridigt. De hävdar att detta beslut skulle tvinga dem att använda försäljningspartners som de inte behöver och betala provision för tjänster de inte efterfrågar, vilket strider mot marknadsekonomiska principer.

Denna utveckling indikerar en växande spänning mellan marknadskonkurrens och Deutsche Bahns nuvarande operativa struktur, vilket kan leda till stora förändringar inom den tyska järnvägsindustrin.

Källa: Deutsche Bahn