OOF Group avyttrar logistikfastighet i Halmstad till Pictet

Halmstad Fyllinge 20:433 Foto: OOF

OOF Group har sålt en miljöcertifierad logistikterminal belägen i Halmstad. Fastigheten, identifierad som Fyllinge 20:433, färdigställdes 2022 och har en uthyrbar yta på 18 300 kvadratmeter, speciellt anpassad för lager och logistikändamål. Den är fullt uthyrd till Eleiko Group under en återstående hyrestid på cirka 9 år.

Köpare av denna fastighet är Pictet Alternative Advisors från Schweiz, vilka förvärvar den för sin Core+ strategi. Den konstruerades genom ett samriskbolag där OOF Group och Eleiko Group hade lika ägarandelar.

– Samarbetet med Eleiko har fungerat väldigt bra och trots att varken Eleiko eller vi haft planer på att sälja fastigheten i närtid är parterna nöjda över att ha funnit en ny bra ägare till terminalen. Nu räknar vi med att återinvestera det frigjorda kapitalet i nya investeringar till en högre riskjusterad avkastning och fortsätta utveckla OOF Group, säger Robert Eek, VD OOF Group.