Innovativt ventilationssystem ska minska brandrisk på framtidens elfärjor

Rapporten pekar på behovet av att omvärdera dagens standarder för ventilation i batterirummen ur ett säkerhetsperspektiv. Foto: Wallenius

För att hantera gaser som kan vara skadliga eller farliga vid termiska rusningar hos batterier på elfartyg, behövs innovativa ventilationskoncept. Ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Lighthouse har tagit initiativ till att utveckla ett sådant koncept.

Ventilationen för ett batterirum kan delas in i två kategorier: rumsventilation som reglerar temperatur och luftfuktighet samt leder gaser ut från rummet och fartyget, och off-gas ventilation för hantering av gaser vid termiska rusningar.

Anna Karlsson, ledande forskare på Rise, ansvarig för innovationsprojektet "Battery Fire Safety Ventilation for Fully Electrical Vessel", förklarar att konceptet bygger på olika nivåer av nödsituationer och ger beräknade ventilationshastigheter baserat på specifika scenarier. Projektet syftar även till att designa fartyget och placera ventilationssystemet så att farliga gaser inte släpps ut på riskabla platser.

Projektet, en uppföljning till "Electric Light", drivs inom Trafikverkets program för hållbar sjöfart. Förutom att utveckla ventilationen har forskarna också undersökt strategier för att hantera situationer efter bränder eller incidenter i batterirummen.

Rapporten pekar på behovet av att omvärdera dagens standarder för ventilation i batterirummen ur ett säkerhetsperspektiv.

Karlsson lyfter fram vikten av att testa och planera för fler celler i batterirummen, eftersom flera celler kan producera mer gas än vad ventilationen klarar av att hantera.

Hon betonar också att branders dynamik och gasers rörelse är komplexa och svåra att förutse. Det krävs praktisk testning för att förstå hur ventilationen optimalt fungerar i verkligheten.

Projektet ser fram emot att fördjupa sig i frågor kring explosionsrisker och gasproduktion efter att batterierna har slutat brinna. Rapporten, författad av forskare från RISE Research Institutes of Sweden AB samt Chalmers University of Technology i samarbete med flera organisationer och företag, utforskar dessa aspekter inom området Battery Fire Safety Ventilation for Fully Electrical Vessel.