Urbz Capital köper Peabs logistikprojekt i Stockholm Syd

Södertälje, Almnäs, Syd Almnäs. Foto: Peab

Peab har ingått ett avtal för försäljning av ett logistikprojekt på 24 000 kvadratmeter i Stockholm Syd, Almnäs, Södertälje, till URBZ Capital.

– Jag upplever att det fortsatt finns en stark efterfrågan på moderna logistikfastigheter i starka geografiska lägen. Här finns ett fint nav av väg-, järnvägs- och hamninfrastruktur. Det känns också bra att sälja till en aktör med en ledning som har en gedigen erfarenhet av att förvalta just logistikfastigheter och dess hyresgäster, säger Michael Mati, Sverigechef Logistikfastigheter Peab.

Fastigheten uppgår till 23 900 kvadratmeter och produktionsstartade tredje kvartalet 2023. Frånträde kommer att ske under fjärde kvartalet 2024 i samband med färdigställande. Projektet håller en mycket hög europeisk standard och uppförs i enlighet med miljöcertifieringen Breeam Excellent. Byggnaderna är utformade för att kunna stötta flödet av internationellt gods på väg till slutkonsument i Stockholmsområdet. Distributionen av internationellt gods kan packas om och distribueras med el-fordon då fastigheten erbjuder en anslutning på 0,83 MW.