VR Transpoint satsar på hållbar logistik för framtidens industri

- Kombinerade transporter är en lösning för att öka konkurrenskraften och marknadsandelen för miljövänlig järnvägstrafik i Finland. Vår vision är att skapa ett brett intermodalt nätverk mellan flera städer och på längre sikt även hitta lösningar som gör det möjligt för finländska produkter att nå centrala Europa med tåg, Eljas Koistinen, chef för VR Transpoint.

VR Transpoint, en del av VR Group, stärker sin position som en ledande aktör inom hållbar logistik genom att fokusera på tre kärnområden: industrins investeringar, investeringar i den gröna omställningen och kombinerade transporter.

Företagets insatser spelar en avgörande roll i strävan efter minskade utsläpp inom transportsektorn, tack vare järnvägstransportens lägre utsläpp och energiförbrukning jämfört med andra transportformer.

- Vi stödjer våra kunder i att hitta optimala transportlösningar för deras investeringsbeslut. Tidiga överväganden om järnvägsinfrastruktur och nödvändiga investeringar är avgörande när nya fabriker planeras. Genom att samarbeta redan i ett tidigt skede kan vi utveckla effektiva transportkoncept som också stärker våra kunders konkurrenskraft, säger Eljas Koistinen, chef för VR Transpoint.

VR Transpoints tillväxtstrategi understöds av den aktuella trenden mot investeringar relaterade till den gröna omställningen, inklusive nya industriområden som biometanol-anläggningar, vätgasindustrin och tillverkning av klimatneutral stål.

- Att certifiera en produkt som miljövänlig kräver att även dess transportkedja är tillräckligt grön. Här spelar järnvägarnas utsläppsfria transportkedja en avgörande roll, tillägger Koistinen.

Samarbetsbaserat tjänstekoncept

Ökat gods på räls genom kombinerade transporter VR Transpoint utvecklar ett samarbetsbaserat tjänstekoncept för kombinerade transporter. Konceptet innebär att lastbilar, dragbilar eller trailers transporteras med tåg. I ett första skede möjliggör infrastrukturen och fordonsparken transport av containrar och trailers med tåg.

- Vi har undersökt möjligheterna att starta kombinerade transporter tillsammans med olika aktörer och det verkar finnas ett intresse för detta. En tillräcklig grundvolym skulle kunna göra det möjligt att starta tjänsten redan nästa år. Efterfrågan ökar kapaciteten efter kundens behov. Kombinerade transporter stödjer också mycket väl målen för minskade utsläpp, säger Koistinen.

Kombinerade transporter

Planerade kombinerade transporter kan inledas från Vuosaari (Nordsjö) hamn till Uleåborg. Potentiella kunder skulle kunna vara transportföretag, handelskedjor eller rederier. Tjänsten skulle möjliggöra järnvägstransporter även för aktörer som tidigare inte haft möjlighet till detta.

Källa: VR Transpoint