Rejlers tecknar ramavtal med Trafikverket inom infrastruktur

Avtalet omfattar biträdande befattningar, samhällsplanerare, trafikingenjörer, planerare och utredare och sträcker sig över en period på två år. Foto: scott graham/unsplash

Rejlers tecknar ramavtal med Trafikverket för infrastrukturens kompetensförsörjning. Genom ett betydande avtal med Trafikverket stärker företaget sin position inom myndighetens strategiska kompetensförsörjning. Under en initial tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, omfattar avtalet viktiga roller som biträdande befattningar, samhällsplanerare, trafikingenjörer, planerare och utredare.

Företaget kommer spela en nyckelroll i att rekrytera och tillhandahålla nyutexaminerade ingenjörer och planerare för att stärka Trafikverkets organisation. Detta inkluderar instegsbefattningar som samhällsplanerare, trafikingenjörer, åtgärdsbeställare, åtgärdsplanerare och nationella planerare. Syftet är att både möta Trafikverkets omedelbara rekryteringsbehov och bidra till långsiktig kompetensutveckling inom sektorn.

– Ramavtalet understryker vår kompetens och förmåga att bidra till kompetensförsörjningen inom ett område av stor vikt. Infrastruktur och samhällsbyggnad är inte bara grundpelare i vår ekonomi, utan även avgörande för Sveriges omställning till en hållbar framtid. Genom samarbetet med Trafikverket, ser vi fram emot att bidra till en kvalitativ kompetensförsörjning inom denna viktiga bransch, säger Jenny Edfast, vd Rejlers Sverige.