Wärtsilä förvandlar Hafnias tankers till miljövänliga fartyg med innovativa propellerlösningar

Blnd annat detta fartyg, som ägs av Hafnia, kommer att utrustas med Wärtsiläs avancerade EnergoFlow- och EnergoProFin-system för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen. Foto: Hafnia/ Wärtsilä

Wärtsilä, finländska ledaren inom marinteknologi, har meddelat en banbrytande uppgradering av tio olje- och kemikalietankers för Singaporebaserade rederiet Hafnia. Dessa fartyg, som tillhör den så kallade "bird class"-klassen, kommer att utrustas med Wärtsiläs avancerade EnergoFlow- och EnergoProFin-system för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen.

Leveranserna av dessa lösningar kommer att spridas ut över två år och inledas under 2024. Wärtsilä har inte offentliggjort värdet på leveransen.

Med dessa två framsteg inom propellertekniken kommer fartygen att uppleva en signifikant ökning i effektivitet. EnergoFlow-systemet genererar en förströmning framför propellern, vilket optimerar dess rörelse och minskar både bränsleförbrukningen och därmed utsläppen.

Dessutom kommer EnergoProFin, en fenliknande kåpa som roterar i synk med propellern, att bidra till minskad energiförbrukning och sänkta utsläpp, samt att minska buller från propellern.

Möjliggör digitalisering

- Genom att utveckla våra fartygs propellersystem får vi många fördelar och förbättrar bränsleeffektiviteten, därför installerar vi dessa lösningar från Wärtsilä på våra fartyg, säger Ralph Juhl, teknisk chef på Hafnia, i ett uttalande.

Francois Emin, produktionschef för Wärtsiläs propellerlösningar, framhåller att Wärtsiläs OPTI-designsystem möjliggör digitalisering av propellervård. Med EnergoProFin- och EnergoFlow-systemen kan man sedan nå nya nivåer av energieffektivitet.

Viktigt steg

Detta initiativ från Wärtsilä representerar inte bara en teknisk framsteg inom marina propellerlösningar utan också ett viktigt steg mot mer miljövänliga sjötransporter. Med dessa uppgraderingar kommer Hafnias flotta att bidra till en renare och mer hållbar framtid för maritim industri.

Källa: Pressmeddelande: Wärtsilä