SLP Expanderar i Borås med förvärv av 19 000 kvm förädlingsbar logistikfastighet

Fastigheten har en yta på 19 000 kvm och är under 2017 bebyggd med 7 200 kvm och fullt uthyrd till AMA Group. Foto: SLP

SLP förvärvar 19 000 kvadratmeter logistikfastighet i Borås och expanderar sin närvaro. Genom förvärvet av fastigheten i Viared Logistikpark, fullt uthyrd till AMA Group med ett årligt hyresvärde på 5,9 mkr under ett 5-årskontrakt, stärker SLP sin position i området.

Fastigheten, köpt från Artmax för 79 mkr, är miljöcertifierad och planeras bli solcellsutrustad enligt SLPs hållbarhetsstrategi. Med möjlighet till ytterligare 70 procent exploatering på Stormen 1 finns framtida expansionspotential.

Tommy Åstrand, vd på SLP, uttrycker glädje över förvärvet: 'Detta förvärv är strategiskt viktigt för oss då det kompletterar vårt befintliga fastighetsbestånd på ett effektivt sätt. Vi ser fram emot att fortsätta vår tillväxt i Borås.'

SLP finansierar transaktionen med egna medel.