Kraftig ökning av antalet dödsolyckor i trafiken

Utvecklingen går åt fel håll. Foto: why kei/unsplash

Transportstyrelsen varnar att 2023 kan bli det mest dödliga trafikåret på fem år i Sverige. Upp till oktober har 194 liv gått förlorade i vägtrafiken, med personbilar som den mest drabbade kategorin, uppseendeväckande ökande jämfört med tidigare år, rapporterar Riksförbundet M Sverige.

– Utvecklingen går åt fel håll. Beslutsfattarna har tagit trafiksäkerheten för given och inte anslagit medel för nödvändig förvaltning och utveckling av vägnätet. Den saktfärdiga utbyggnaden av mitträcken, det eftersatta underhållet och alla farliga vägavsnitt är saker som bör åtgärdas för att utvecklingen ska gå åt rätt håll, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

För att dödsolyckorna i Sverige ska minska krävs också ökad polisiär närvaro i trafiken, enligt Riksförbundet M Sverige.

Sverige har länge varit världsledande inom trafiksäkerhet, tack vare inte bara avancerad infrastruktur utan även satsningar på att sprida kunskap om trafiksäkerhet inom skolvärlden och samhället. De senaste åren har säkrare bilar med hög krocksäkerhet och avancerade system för att förhindra sladd minskat antalet trafikdödade.

Ungefär 30 procent av de som omkommit i trafiken körde bilar som var 17 år eller äldre. Enligt Trafikverket skulle minst 30 liv om året kunna räddas om bilar äldre än 20 år skrotades och togs ur trafik.

– Vi skulle vilja se satsningar på en skrotningspremie, återinförd klimatbonus och borttagen skatt på trafikförsäkringen så att fler har råd att byta upp sig till en nyare bil. Då skulle färre dö i trafiken. Just nu går utvecklingen åt andra hållet i det att den svenska fordonsflottan blir äldre och att utskrotningen minskat över tid, säger Tony Gunnarsson.

Källa: M Sverige