SJ:s nya snabbtåg inte snabbast - kräver beslut om höghastighetsbanor

SJ:s nya snabbtåg, som väntas börja trafikera det svenska järnvägs-nätet 2026, får en högsta hastighet på 250 kilo-meter i timmen. Men för att nå den hastigheten krävs politiska besluta att bygga höghastighetsbanor. Illustration: SJ

bild

Tre år återstår tills SJ:s nya snabbtåg ska börja trafikera järnvägsnätet. 

– Den tydligaste fördelen med de nya snabbtågen är hastigheten. De kan gå 250 kilometer i timmen jämfört med X2000:s 200 kilometer i timmen, säger Marco Bou­veng, chef för fordonstea­met som arbetar med den nya snabbtågen.

För att nå den hastigheten på det svenska järnvägsnätet krävs dock politiska beslut.

Av Anders Carlsson

Förra året tecknade SJ avtal med tågtillverkaren Alstom om 25 nya snabbtåg av modellen Zefiro Express och en option på upp till ytterligare 15 tåg. Affären uppgavs vara värd ungefär sju miljarder kronor. SJ:s mål är att de nya tågen ska användas för fjärrtågtrafik mellan storstäder i Sverige men även för gränsöverskri­dande trafik till Danmark och Norge. De kommer att gå i trafik parallellt med de X2000 tåg som nu upprustas och moderniseras.

De nya snabbtågen ska erbjuda plats för cyklar, ha bra bagagelös­ningar och en fullt utrustad SJ Bistro med varm mat och sittgrupper. Alla system på tågen uppges vara teknik­ledande med exempelvis effektiv uppkoppling och radiotransparen­ta fönster samt tysta ljuddämpade vagnar. Tåget ska unna förflyttas med batteridrift för att hantera  störningar i elförsörjningen på linjen.

 Vilka är fördelarna jämfört med nuvarande X2000?

– Det tydligaste är hastigheten. Men så länge det saknas politiska beslut som stödjer utbyggnad av infrastruktur för hastigheter upp till 250 kommer inte tågens fulla poten­tial att kunna nyttjas, säger Marco Bouveng.

Finns det banor där befintliga X2000 kan köras fortare än de nya snabbtågen (På grund av X2000:s lutning)?
Ja, det finns sträckningar i befint­lig infrastruktur, där max hastighet är 200 kilometer i timmen, med kurvor där korglutande fordon kan köra snabbare än andra fordon utan korglutning.

Vilka banor är tågen tänkta att trafikera? 
De är tänkta att trafikera sträckorna Stockholm–Göteborg, Stockholm–Mal­mö–Köpenhamn, Göteborg–Köpen­hamn, Stockholm–Oslo, samt Stock­holm–Umeå/Skellefteå/Luleå.

På vilka banor ska provtrafiken genomföras?
Det är inte fullt ut detaljerat än, men omfattande tester och provkör­ningar kommer göras i Sverige, Norge och Danmark.

Hur stor blir tidsvinsten jämfört med gamla x2000?
Några exempel är:  Stockholm–Malmö där tidsvinsten blir cirka 1 timme, Stockholm–Göteborg, med en tidsvinst på cirka 25 minuter och Stockholm–Linköping med en tidsvinst på 23 minuter, säger Marko Bouveng.

bild
Tidsvinsten på sträckan Stockholm- Malmö kan bli cirka 1 timme med de nya snabbtågen under förutsättning att de trafikerar höghastighetsbanor medan X2000 trafikerar befintligt järnvägsnät. Illustration: SJ
bild
Det saknas fotografier på SJ:s nya snabbtåg eftersom designarbetet inte är klart. Men precis som SJ har det regiona-la kollektivtrafikbolaget Västtrafik beställt tåg (bilden) av modellen Zefiro Express. Det handlar om 45 regionaltåg. Västtrafik räknar med att sätta sina tåg i trafik 2023–2024. Foto: Västtrafik
bild
SJ:s utlovar hög sittkomfort, låg ljudnivå och radiotransparenta fönster för snabb uppkoppling i de nya snabbtågen. Tågen kommer även att erbjuda bokningsbara platser för cyklar. Bild: SJ
bild
Bild: SJ

Han betonar dock att tidsvinsten gäller en jämförelse när nya snabbtå­get trafikerar nya höghastighetsbanor medan X2000 trafikerar befintliga banor.

Zefiro Express ingår i något som Alstom kallar Avelia plattformen. Tågen som ingår här kan nå en has­tighet mellan 200 och 350 kilometer i timmen.

Tågen är designade för att fungera under svåra väderförhållanden med temperaturer ner till 40 minusgra­der. Golven i tågvagnarna är plana och rampfria, vilket möjliggör enkel passage på, av och längs tåget. Tågen kommer att ha en total kapacitet på 363 sittplatser och vagnarna kom­mer att vara ljuddämpade. Vagnens bredd, elsystem och signalsystem har utvecklats för att möjliggöra att tågen ska gå i både Sverige och Danmark, men de ska även certifieras för trafik i Norge.

Hur drivs tåget?
– Fordonet är en elektrifierad mo­torvagnsenhet med drivning (moto­rer) på 4 av 12 boggier, säger Marco Bouveng.
Blir det några nyheter i förarhytten?

– Förarhytten kommer ha en väl genomarbetad arbetsmiljö där SJs fö­rare själva har varit med och påverkat i detaljutformningen – ergonomi och komfort för förare och instruktörer (för långa resor upp till 6h) har haft högsta fokus.

Blir det några nyheter i passagerarutrymmena?– De nya snabbtågen kommer att bli en fantastisk kundupplevelse i sin helhet, exempelvis hög sittkomfort, låg ljudnivå, radiotransparenta föns­ter för snabb uppkoppling. En nyhet är att det kommer finnas boknings­bara cykelplatser ombord.

Någon annan fördel som du vill lyfta fram?
– Rullstolsplatsen är placerad i sam­ma vagn som bistron. Det betyder att rullstolsburna kommer ha direktac­cess dit vilket är ett stort lyft, om inte unikt till och med.

Hur långt har designfasen kommit?
Målet är att frysa designen i år.

Vad ska tågen heta?
Det är inte bestämt ännu. Vi får återkomma längre fram, säger Marco Bouveng.