Sverigepremiär för automatförtöjning av fartyg med vakuumteknik

Här används automatisk förtöjning med vakuumplattor och nästa generations elanslutning. Foto: Stockholms hamnar

I Kapellskärs hamn välkomnas Finnlines nya fartyg med helt ny teknik. Här används automatisk förtöjning med vakuumplattor och nästa generations elanslutning. Det effektiviserar förtöjningsarbetet och ökar hållbarheten.

I mitten av september var det premiär i Sverige för att automatförtöja ett fartyg med vakuumteknik. Det är rederiets helt nya fartyg M/S Finnsirius, som går på rutten Kapellskär – Långnäs – Nådendal, som lägger till med automatiserade vakuumplattor. Plattorna förtöjer och lösgör fartyg på mindre än 30 respektive 15 sekunder.

– Tillsammans med Finnlines har vi planerat och uppdaterat Kapellskärs hamn med helt ny teknik inför ankomsten av Finnlines nya fartyg. Automatisk förtöjning med vakuumteknik ökar hållbarheten genom en säkrare arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholms Hamnar.

Automatisk förtöjning med vakuumteknik eliminerar risken för personskador, då traditionell förtöjning med trossar är det arbetsmoment med störst skaderisk vid ett anlöp. Den operativa effektiviteten förbättras i och med att förtöjningstiden minskar. Fartygets motorer kan stoppas tidigare vilket leder till betydande bränslebesparingar och minskade koldioxid- och kväveoxidsutsläpp, speciellt i kombination med anslutning till landström.

Fartyget ansluter även till landström i Kapellskärs hamn med nästa generations kran, PowerReach NxG. Det är stora krafter som överförs genom systemet. Spänningen ligger på 11 000 volt eller 11kV och levererar en effekt på upp till 4 MVA. Det är lika mycket el som 1 000 hushåll kan använda samtidigt.

Genom att ansluta fartyget till landström, uppnås betydande bränslebesparingar genom att fartyget hjälpgeneratorer inte behöver användas vid kaj. Det leder samtidigt till minskade koldioxid- och kväveoxidsutsläpp. Arbetsmiljön förbättras också eftersom ljudnivån samt vibrationerna från fartyget minskar. Den lägre ljudnivån har även en positiv inverkan på omgivningen.

Stockholms Hamnar har haft elanslutning för fartyg sen 80-talet och nu är samtliga hamnar utrustade med elanslutningar.

Anläggningarna för automatförtöjning och elanslutning i Kapellskärs hamn delfinansieras av EU inom ramen för EU-projektet Upgrade of the Baltic sea bridge Kapellskär – Naantali, MoS Finnlink. Delprojektet för elanslutning finansieras även med stöd från det nationella investeringsstödet Klimatklivet.