Det globala huvudkontoret flyttar till Eskilstuna

Foto: Volvo CE kundcenter i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) meddelade nyligen att företagets globala huvudkontor kommer att flytta från sin nuvarande plats i Göteborg till Eskilstuna – där allt började för 191 år sedan.

Historien bakom företaget tog sin början 1832 när Johan Theofron Munktell startade sin mekaniska verkstad i Eskilstuna. Idag är verksamheten i Eskilstuna – med sina 2 500 medarbetare - den största av de 17 platser företaget verkar i världen över. Med stora delar av sin kärnverksamhet förlagd till Eskilstuna är steget naturligt till att nu även koppla företagets ledning ännu närmare den operativa verksamheten.

Flytten av huvudkontoret stödjer också det pågående lokala samarbetet, utveckling av kompetensbehov och strategiska innovationsprojekt relaterat till hållbarhet, framförallt tillsammans med Mälardalens universitet (MDU) som företaget samverkar med för att utveckla framtida ingenjörstalanger.
Företagets industrihistoria samt fokus på framtida hållbarare kundlösningar som exemplifieras av de tunga investeringar som gjorts i nya teknologier på Eskilstuna siten – testlabb för vätgas, testbana för autonoma lösningar – är en unik kombination. Verksamheten i Eskilstuna består idag av en stor utvecklingsavdelning, produktion av strategiska komponenter, försäljning samt ett populärt kundcenter. Det nya huvudkontoret kommer att träda i kraft från augusti, 2023.

“Nu stärker vi banden ytterligare med Eskilstuna och accelererar de goda lokala dialoger som redan finns på plats gällande kompetensbehov och hållbarhetsarbete. Det är också ett viktigt steg för oss i ledningen att komma närmare den dagliga pulsen och att fortsätta arbetet med att stimulera en medarbetarkultur som främjar tvärfunktionella samarbeten. Utöver detta har vi alltjämt styrkan av att vara en viktig del av koncernen vilket är en enorm fördel för oss i vår resa att vara ledande i den förändring vår industri genomgår", kommenterar Melker Jernberg, vd för Volvo CE.

”Företaget har en lång historia i Eskilstuna, vår utveckling har varit sammanflätad i århundraden och vi delar varandras DNA. Volvo CE är vår största privata arbetsgivare och har alltid spelat en viktig roll för Eskilstunas utveckling genom olika satsningar och samarbeten. Genom flytten av huvudkontoret till Eskilstuna befäster vi Eskilstunas position som plats för utveckling, innovation och klimatsmart industri. Jag är stolt över att hälsa huvudkontoret hit", säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

"Mälardalens universitet har ett väletablerat strategiskt partnerskap med Volvo CE sedan 2013. Att Volvo CE nu stärker sin etablering i Eskilstuna kommer att fördjupa vår samverkan inom både kompetensutveckling och forskning och är ett kvitto på Mälardalsregionen som internationell kunskapsregion", säger Martin Hellström, rektor på MDU.

Eskilstuna ligger strategiskt placerat mitt i expansiva Mälardalsregionen med ett utvecklat logistiknätverk, närhet till flygplatser och tillgång till kompetens i det nyutnämnda universitetet (MDU) samt Stockholmsområdet. Industristaden Eskilstuna stoltserar med Munktellmuseet som ett av de mest besökta attraktionerna och staden är också en förebild för sitt hållbarhetsarbete där Retuna lyfts fram som en världsunik klimatsmart återbruksgalleria för återvunna och återbrukade varor.