Skärpta regler för körning med A-traktor

Foto: david emrich/unsplash

Regeringen har beslutat om krav på bilbälte för den som färdas i en A-traktor. Det blir också förbjudet att sitta mer än en person per passagerarplats.

– De regler som vi nu inför skickar tydliga signaler till ungdomar som kör A-traktor och underlättar även för polisen som ska övervaka att A-traktorn framförs på ett säkert sätt. Regeringen har redan tidigare aviserat att vi vill införa krav på vinterdäck och nu går vi vidare med ännu fler åtgärder för att öka trafiksäkerheten och värna A-traktorn, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

De ändringar i trafikförordningen som regeringen har beslutat om innebär att:

  • passagerare ska färdas på en plats som är avsedd för passagerare,
  • det får sitta endast en passagerare per sådan plats,
  • den som färdas i en A-traktor ska använda bälte, och
  • högsta tillåtna hastighet är 30 kilometer i timmen

Regeln om maxhastighet kompletterar den fordonsregel som redan finns, om att en A-traktor inte får vara konstruerad för att kunna köra i mer än 30 kilometer i timmen, och gör det lättare för polisen att övervaka hastighetsöverträdelser med A-traktor.

Regeländringarna gäller för den som färdas i en bil som är ombyggd till traktor, alltså en A-traktor. Det innebär att de som färdas i vanliga traktorer, till exempel jordbrukstraktorer, inte berörs av de nya reglerna.

Ändringarna träder i kraft den 31 augusti 2023.

Bakgrund
I november 2022 redovisade Transportstyrelsen ett regeringsuppdrag med en översyn av reglerna för A-traktorer. Rapporten omfattade förslag till förordningsändringar och lagändringar. Den innehöll också beskrivningar av föreskriftsändringar. Förslagen remitterades med svarsdatum den 15 februari 2023. Regeringen har nu gått vidare med samtliga förslag till förordningsändringar och arbete pågår med resterande förslag.

Källa: Regeringskansliet