V.A.S. expanderar - verksamhet för autonoma fordon startar i Texas

Foto: Volvo Autonomous Solutions

Volvo Autonomous Solutions utökar sin närvaro i Nordamerika med etableringen av ett kontor i Texas och startar förberedelser för kommersiella autonoma transporter.

De har öppnat ett kontor i Fort Worth i Texas som ska arbeta med att sätta i drift de första autonoma godskorridorerna mellan Dallas Forth Worth och El Paso samt mellan Dallas och Houston. För att förbereda kommersialiseringen och få på plats ramar och procedurer som säkerställer en säker och pålitlig drift har de börjat testa transportlösningen genom att transportera gods med lastbilar med förare åt nyckelkunder som DHL och Uber Freight.

"Vi tror vi att vägen till storskalig autonomi går genom att minska friktionen och svårigheterna kring ägande och drift för kunderna. Det är därför som vi har beslutat att erbjuda ett enda gränssnitt för våra kunder och ta fullt ägande över de olika delarna som krävs för kommersiella autonoma transporter. Med öppnandet av vårt kontor i Texas och starten av den operativa verksamheten lägger vi grunden för en transportlösning som kommer att förändra vårt sätt att transportera gods på motorvägar", säger Nils Jaeger, chef för Volvo Autonomous Solutions.

– Genom vår autonoma transportlösning vill vi skapa ny kapacitet som kommer att lösa en del av utmaningarna med en ökad efterfrågan på frakt samtidigt som den kommer att göra det möjligt för lokala förare att byta till att köra kortare distanser och därigenom få möjlighet att vara hemma oftare. Det kommer att öka effektiviteten och skapa värde för alla i transportbranschen, säger Sasko Cuklev, chef för On-Road Solutions.

Partnerskap för att driva innovation inom branschen
Volvo Autonomous Solutions är en del av Volvokoncernen och arbetar för att hantera transportbranschens kapacitetsbegränsningar genom säkra, hållbara och effektiva autonoma transportlösningar. De autonoma transportlösningarna (ATS) som erbjuds av V.A.S. inkluderar hårdvara, programvara och tjänster som krävs för att köra autonoma transporter. På motorvägar drivs lösningen baserad på en hub-till-hub-modell där autonoma lastbilar används på motorvägsdelen och som körs på dygnets alla timmar mellan omlastningscentraler medan chaufförer kör den sista sträckan.

För att påskynda utvecklingen och användandet av autonoma transportlösningar samarbetar de med andra aktörer i branschen, bland andra DHL och Uber Freight som ingår i deras program för nyckelkunder. Programmet riktar sig till avsändare, transportörer, logistiktjänsteleverantörer och fraktmäklare som företaget samarbetar med för att testa och kommersialisera autonoma transportlösningar.