Sömlös logistikpark i Skaraborg

Foto: XR Solutions

Tjänster inom allt från lagerlogistik till tulltjänster möjliggör en mer sömlös och hållbar logistikkedja för företag. Med strategiskt planerade logistiklägen kopplar XR Bolagen via sitt dotterbolag XR Solutions samman svenska företag med omvärlden.

Allt fler företag satsar på att utveckla hållbara logistiklösningar som har en positiv påverkan på klimatet.

Med logistikläge i Skaraborg satsar företaget på klimatsmarta logistiklösningar med hela världen som marknad. I partnerskap med Volvo och Skövde Energi har de investerat i första generationens serietillverkade tunga eldrivna lastbilar. Partnerskapet innebär Skaraborgs första laddstationer för tunga fordon i direkt anslutning till verksamheten.

– Vi erbjuder smarta hållbara lager- och logistiklösningar, och vi ämnar alltid vara i framkant med ny teknik som möjliggör för framtidens hållbara transporter. Att investera i elektriska, tunga lastbilar kommer underlätta i arbetet för att fasa ut fossila drivmedel inom logistik och transport. Genom en modern logistikpark kan vi även möjliggöra för en mer hållbar logistikkedja, från början till slut, säger Christian Helgesson, VD och Koncernchef XR Bolagen.

På väg mot fossilfria transporter
Deras strategiskt placerade lager i Skaraborg gör att de kan ta emot gods från järnväg, för att sedan fortsätta transportera på vägen och på så sätt kvalitetssäkra hela logistikkedjan.

– Utöver detta arbetar vi kontinuerligt med alla typer av kringtjänster inom lager, logistik och service. För att uppnå en mer hållbar logistikkedja arbetar vi även med att fasa ut fossildrivna transporter, säger Christian Helgesson.

Företaget avser även satsa på utökad logistikverksamhet i Mariestad och Falköping. Om planerna faller väl ut blir de moderna verksamheterna belägna mitt emellan Sveriges stora befolkningscentra. Läget utmed E20 i Mariestad möjliggör för goda kommunikationer i alla riktningar och har flera av Sveriges största bolag inom räckhåll.

– För att möta framtida behov flyttas under kommande år vår kombiterminal från Skövde till Falköping för att ytterligare kunna växa och erbjuda ännu högre service till våra kunder. Etableringen i Falköping är en koppling till intermodala transporter och gör att vi kan hantera gods från tåg till vägtransporter via lastbilar, samt kringtjänster såsom ompackning och lagerhantering, menar Christian Helgesson.

Årets hållbarhetsläge 2022
Skaraborgsregionen är ett starkt logistikläge, inte minst tack vare sin järnvägsinfrastruktur med en väl fungerande torrhamn med effektiv, daglig matning med godspendel till och från Göteborgs hamn. I närhet till logistikläget i Mariestad kommer Volvos planerade batterifabrik att byggas.

Då utformningen av logistikparken inte är helt fastställd finns möjlighet för kunderna att anpassa delar av byggnationen efter de behov som finns.

Den nuvarande verksamheten har i dagsläget kunder med högt ställda krav och hanterar lagerhantering, ompackning, tullhantering, sekvensering och transporter.

– Våra satsningar möjliggör både för ökad hållbarhet inom transportbranschen och för mer kundanpassade logistiklösningar där hållbarhet blir en naturlig del av verksamheten, avslutar Christian Helgesson.