Markant minskning av föroreningshalter i Mertz lokaler

Mertz Transport AB är ett svenskt oberoende transportbolag med crossdock terminaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Personalen är en av grundstenarna i verksamheten och bolaget har ett tydligt fokus på att  ge personalen möjlighet att leverera så hög kvalitet och service som möjligt. Detta i kombination med gediget samarbete med kunder och leverantörer har möjliggjort för bolagets expansion och stora framgångar. 

Jörgen Ek, samordnare för Mertz förbättringsarbete, visste att luften inne i crossdock terminalen i Malmö var smutsig och dammig. Men han visste inte hur smutsig luften var eller vad han skulle göra åt det. Camfil kontaktades och ett platsbesök med okulärbesiktning och intervjuer gjordes. Det beslutades att inleda en luftkvalitetsmätning. Mätningen görs med AirImage luftkvalitetssensor som med sitt analys-system presenterar värden i realtid. 

Generellt sett har logistiklokaler ofta höga halter av föroreningar inomhus. Mätningar visade att så var fallet även hos Mertz.  

Terminalen ligger placerad i Malmö hamn, med flera stora hårt trafikerade vägar runt om, en stor knutpunkt för järnvägen alldeles utanför dörrarna och mängder med lastbilar som lastar och lossar varje dygn. Detta gör att uteluften i området har höga halter av luftföroreningar, vilka letar sig in i lokalerna. 

Mätning visade specifikt höga halter av PM1 vilket är de allra minsta partiklarna, och därmed de mest hälsofarliga för oss människor att andas in. Det visade sig även att terminalens egen verksamhet stundtals orsakade förhöjda halter föroreningar. 

bild

Luftrenare CC600

ANPASSNINGAR FÖR OPTIMAL DRIFT OCH ENERGIFÖRUTSÄTTNINGAR 

Baserat på Camfils erfarenheter av liknande miljöer i kombination med Mertz förutsättningar föreslog Camfil takmonterade luftrenare CC 6000 i kombination med luftkvalitetssensorn Air Image. Förutom att synliggöra luftens föroreningshalter, kan AirImage styra luftrenarna så att de används optimalt gällande luftrening och energianvändning. AirImage gör det även möjligt att vid behov göra driftsjusteringar på distans. 

SKYDD AV MÄNNISKOR  

En månad efter installation visade mätningarna i Mertzs lokaler att föroreningshalterna hade halverats och stundtals visade diagrammet att föroreningshalterna minskat upp till hela 78 %. Detta har en direkt positiv effekt på de anställda. Luften vi andas påverkar både vår hälsa och hur vi presterar.  

Vid ett uppföljningsmöte fick en förbipasserande truckförare svara på frågan om han märkt någon skillnad på luften den sista tiden? Jörgen berättar att flera anställda har kommenterat att de känt av en märkbar förbättring på luftens kvalitet i lokalerna.  

"Ja, vilken skillnad det har blivit. När jag snyter mig på jobbet är det inte svart längre"

bild
Truckförare Dimitri Rinemark. Pernilla Lindström Technical sales Camfil. 

Teknik såsom till exempel truckar och portar fungerar även de bättre när de är rena, vilket höjer driftsäkerheten och ökar effektiviteten på terminalen. Mertz har även kontorslokaler i sin byggnad. Till dessa beställdes luftrenare i modell City M, för att även kontorspersonalen ska få andas ren och hälsosam luft. 

bild
Jörgen Ek, Pernilla Lindström och Mattias Utbys på uppföljningsmöte efter genomförd installation. 

SPARA ENERGI OCH SÄNK VÄRMEKOSTNADERNA 

Förutom renare luft finns det även möjligheter att med hjälp av luftrenare spara energi. Enkelt förklarat så flyttas varm luft från taket ner till golvnivå med hjälp av de luftrörelser som används för att rena luften, detta går även att läsa mer om i andra kundcase exempelvis i Camfils samarbete med Schenker.

Läs mer om hur föroreningar påverkar lager och distributionscentraler HÄR!

I mer än ett halvt sekel har Camfil hjälpt människor att andas renare luft. Som en ledande tillverkare av premiumlösningar tillhandahåller vi produkter och system för luftfiltrering och kontroll av luftföroreningar. Filtreringslösningar som ger ökad produktivitet hos personal och processutrustning, minimerar energianvändning och gynnar människors hälsa samt miljön.

Läs mer på Camfils hemsida HÄR!

bild