Fler elbussar ska introduceras - SL:s depåer byggs om

SL:s bussdepåer görs redo för fler elbussar. Foto: SL

Inom de närmaste åren kommer ett stort antal elbussar introduceras i SL-trafiken när nya trafikavtal träder i kraft. För att kunna ta hand om elbussarna behöver depåerna byggas om. Först ut blir Nybodadepån och depån i Gubbängen i södra Stockholm.

SL-trafiken drivs sedan 2018 helt med förnybara drivmedel. Det är främst biodiesel som används i busstrafiken men trafikförvaltningen vill öka andelen bussar som drivs med el. Eldrift bidrar till bättre luftkvalitet, minskat buller och ökad energieffektivisering.

– När våra bussar går över till el frigör det förnybara drivmedel som i stället kan gå till verksamheter som har svårare med omställningen till el, som flyget och långväga godstransporter. Det gör att vi inte bara minskar vårt eget klimatavtryck utan även bidrar till att andra kan minska sitt klimatavtryck, säger Johan Böhlin, drivmedelsstrateg på SL.

Det är när trafikförvaltningen tecknar nya trafikavtal som det är möjligt att ställa krav på att en större andel av trafiken ska ske med eldrift. För att bussarna ska kunna köra på el behövs nya tekniska lösningar på depåerna för att ladda bussarna.

I kommande trafikavtal för Huddinge, Botkyrka och Söderort ställs krav på att det till en början ska vara 120 bussar som går på el. För att det ska vara möjligt rustas nu bussdepåerna i Nyboda och Gubbängen för helt eldrivna fordonsflottor i framtiden. Den 24 januari beslutade trafiknämnden om en investering om totalt 54 miljoner kronor till en uppgradering av Nybodadepån. Uppgraderingen av depån i Gubbängen är sedan tidigare beslutad till en kostnad om 42 miljoner kronor.

Beslut om att planera för ombyggnation av depåer i Råsta och Lunda
Trafiknämnden har också tagit beslut om att börja planeringsfasen för att anpassa bussdepån i Råsta i Sundbyberg. Det är även beslutat om planering av ombyggnation av Lundadepån i Spånga.

Depåerna måste byggas om för att klara av kommande elektrifiering av busstrafiken i avtalsområdet Bromma, Sollentuna, Solna och Sundbyberg. I det nya avtalet ska minst 80 procent av trafiken ske med el. Vid ett genomförande uppskattas den totala investeringsutgiften till cirka 70 miljoner kronor. Beslut om vem som får köra trafiken i området tas senare under 2023.

Fler laddplatser även i Björknäs
Enligt det nya avtalet för busstrafiken i Nacka och Värmdö kommer elbussarna ha sin huvudsakliga laddplats i depån i Björknäs. Enligt den upphandling som gjorts kommer trafikentreprenören själv ansvara för att upprätta nya laddplatser samt anläggningen för att förse laddplatserna med el.

Upphandlingarna för Nacka och Värmdö samt Huddinge, Botkyrka och Söderort har överprövats till Kammarrätten och därför kan det ske förändringar i det som beskrivs ovan.