Tätare turer och högre miljökrav i Landskrona och på Ven 2024

Nyligen har Skånetrafiken fattat ett tilldelningsbeslut att trafikföretaget Keolis ska köra den nya stadstrafiken i Landskrona och busstrafiken på Ven. Foto: Lars Dareberg

Landskronaborna är vana kollektivtrafikåkare. Faktum är att de åker kollektivt överlägset mest i Skåne jämfört med liknande städer. Nu tar Skånetrafiken nästa steg för att utveckla stadstrafiken i Landskrona. Nu har ett tilldelningsbeslut fattats och anbudsvinnare är Keolis, vilket innebär utökad och förbättrad trafik i Landskronas stadstrafik och på Ven.

Nyligen har Skånetrafiken fattat ett tilldelningsbeslut att trafikföretaget Keolis ska köra den nya stadstrafiken i Landskrona och busstrafiken på Ven. Den nya trafiken innehåller flera delar som ska skapa en attraktiv kollektivtrafik som anpassas efter Landskronas expansion och framtidsplaner.

– Stadstrafiken i Landskrona har en fantastisk resandeutveckling med ett betydligt högre resande än jämförbara städer, till exempel Trelleborg, Ängelholm och Hässleholm. Nu lägger vi i nästa växel för att ge Landskronaborna en ännu bättre kollektivtrafik med tätare turer och nya fordon, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Förbättrad linjesträckning och tätare turer
För att anpassa kollektivtrafiken till stadens utveckling blir det en förbättrad linjesträckning för linje 1. Denna linje går via Emaljgatan och förlängs till Hjalmar Brantings väg i Karlslund. Dessutom blir det tätare turer på linjen som går från dagens kvartstrafik till tiominuterstrafik. Vid det senaste tidtabellsskiftet förlängdes linje 4 och 5 till Norra Borstahusen och linje 5 kör numera genom handelsområdet.

– Landskrona får fyra nya trådbussar av slide in-karaktär, så att de även kan köra kortare sträckor utan tråd. Ventrafiken får två nya bussar som är eldrivna. Därmed blir hela Landskronas stadstrafik och trafiken på Ven elektrifierad med nollutsläpp och med tystare och bekvämare resor, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

I upphandlingen ställer Skånetrafiken höga miljökrav, bland annat för nyinköpta fordon när det gäller intyg för särskilt farliga kemikalier i tillverkningen, miljövarudeklaration, miljöprestanda och hållbarhetskrav för batteritillverkningen. Utöver detta finns högre krav på punktlighet, kundnöjdhet och levererad kvalitet.

Fakta:

  • Förbättrad linjesträckning för linje 1 med tiominuterstrafik.
  • Anpassning till utbyggnadsplaner och stadsutveckling Landskrona.
  • Fyra stadsbusslinjer med 14 depåladdade elbussar (finns i trafik idag).
  • Linje 3 trafikeras med 4 nya slide in-trådbussar.
  • Venbusslinjen trafikeras med två nya 10-meters elbussar.
  • Trafikstart i december 2024.
  • Tilldelningsbeslutet har en överklagandetid på 10 dagar.