Gotlandsbolaget levererar tre tankfartyg

M/T Gotland Marieann är ett av tre fartyg som Gotlandsbolaget säljer. Foto: Gotlandsbolaget

 

Gotlandsbolaget har ingått avtal om försäljning av tre tankfartyg. Fartygen är nu levererade till sin nya ägare och därmed har Gotlandsbolaget avyttrat alla tankers i serien Gotland Class. Gotlandsbolaget har nu levererat tankfartygen M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann till sin nya ägare.

Gotlandsbolaget har tidigare informerat om dess försäljningar av M/S Valentine samt M/T Gotland Carolina. I och med leveransen av M/T Gotland Aliya, M/T Gotland Sofia samt M/T Gotland Marieann har Gotlandsbolaget sålt samtliga fartyg inom den egna serien Gotland Class.

– Försäljningen av tankfartygen är ett naturligt steg i vår strategi. Vi har för avsikt att fokusera än mer på industriell sjöfart och infrastruktur. Inom passagerarfartyg presenterade vi nyligen planerna på en vätgasdriven katamaran, Gotland Hydrocat, som vi arbetar för att ta i drift senast 2030, kommenterar Håkan Johansson vd Gotlandsbolaget.