Ebusco tar uppföljningsorder av Svealandstrafiken

Svealandstrafiken köper 13 18-meters Ebusco 3.0-bussar. Foto: Ebusco

Ebusco är en pionjär och föregångare inom utvecklingen av elbussar och laddningssystem, har tecknat ett nytt kontrakt med Svealandstrafiken i Sverige för 13 18-meters Ebusco 3.0-bussar, som ska levereras i andra halvåret 2023. Svealandstrafiken ansvarar för busstrafik med fler än 65 000 resenärer dagligen.

Denna beställning är en uppföljningsorder efter att Svealandstrafiken redan i juni lagt en första beställning på 23 18-metersbussar, vilket innebär att det totala antalet innovativa Ebusco 3.0-bussar som kommer att tas i drift av Svealandstrafiken under andra halvan av 2023 till 36. Avtalet innehåller även en option på köp av ytterligare 5 18-metersbussar med leveranstid senast vid utgången av 2025.

– Hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och en naturlig del av vår verksamhet. Utifrån våra värderingar tar vi ett aktivt ansvar för våra kunder, medarbetare, aktieägare, leverantörer, partners och inte minst för det samhälle vi verkar i. Detta är ett viktigt steg för oss när det gäller att nå våra strategiska hållbarhetsmål, säger Martina Lindblom Alanko, hållbarhets- och upphandlingschef på Svealandstrafiken.

– I slutet av oktober var vi på plats på Mässan Persontrafik i Stockholm där vi träffade många operatörer och myndigheter från Sverige och andra nordiska länder för att presentera den lätta och innovativa Ebusco 3.0. Förutom bussens fräscha yttre utseende och rymliga interna design, var publiken också mycket nöjda med 3.0:ans energiförbrukningssiffror, som vi kunde visa i vårt fleet management-system i realtid. Det är kul att se att den positiva feedback som vi har fått om vår Ebusco 3.0 har stärkt vår regionala position och som lyfts fram av den tredje ordern i Sverige, säger Jonas Helsner, Sales Director Nordics på Ebusco.