Novier sköter teknisk förvaltning av 850 000 kvadratmeter logistikyta

En av Mileways fastigheter ligger i Rosersberg. Foto: Mileways

Mileway är den största ägaren av ”last mile” fastigheter i Europa. Bolaget är väl utbrett på den europeiska marknaden och har snabbt vuxit i Sverige sedan starten för tre år sedan. Idag är Mileway en av Sveriges största ägare av logistikfastigheter.

Mileway har efter upphandling valt Novier som partner för en stor del av fastighetsbeståndet. Noviers uppdrag kommer att omfatta teknisk förvaltning av drygt 850 000 kvadratmeter i områdena Mälardalen och Centrala Sverige. Stort fokus kommer att läggas på affärsdriven effektivitet och skapande av långsiktigt hållbara fastigheter.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Mileway ger oss förtroendet att förvalta dessa spännande fastigheter. Vi ser fram emot att vara med och utveckla fastighetsbeståndet tillsammans med Mileway genom att arbeta proaktivt och förebyggande. Stort fokus kommer att ligga på hållbarhet – något vi brinner för och är väldigt engagerade inom, säger Henrik Forsberg, Chef för Teknik och Projekt, på Novier.