Madden Analytics och Ongoing WMS I samarbete för varumärken att planera lagerbehov

Petter Flordal och Axel Jacobsson foto Madden analytics

Kombinationen Madden Analytics och Ongoing WMS underlättar kontrollen över  leveranskedjan Maddens molnbaserade analysplattform tillåter konsumentvarumärken och återförsäljare att fatta mer datadrivna beslut om försäljning och lager. Med  lagerhanteringssystemet Ongoing kan varumärken ha fullständig spårbarhet av sina produktionsbehov. Många konsumentvarumärken kämpar för att förutsäga vad och hur mycket lager de behöver för att stödja sina försäljningsmål, vilket leder dem till problem med överlager, eller å andra sidan, utebliven försäljning. Maddens analysplattform och  prognosmodeller kan hjälpa varumärken som använder Ongoing WMS att hitta sina svaga punkter för att  planera sina inköp för att minska överlager och stödja deras försäljning för att möta marknadens efterfrågan.

 

"Madden Analytics erbjuder en intuitiv och datadriven lösning för varumärken att prognostisera och planera sina inköp. Vi är säkra på att många företag som använder Ongoing för att hantera sin lagerdata kommer att ha stor nytta av Maddens lösning för att kunna fatta välvägda beslut om framtida inköp”, säger Fredrik Einarsson, VD för Ongoing Warehouse. "Samarbetet med Madden Analytics är ett bra komplement till vårt uppdrag att försäkra att vi erbjuder våra användare de bästa lösningarna i komplement till våra tjänster", tillägger han. Den nya integrationen möjliggör en helt strömlinjeformad installations- och lagerplaneringsprocess för användarna. Madden Analytics tillägger:  Ongoing och deras team, och deras WMS-mjukvara används av många av våra befintliga kunder såväl som av många potentiella kunder vi är i dialog med. Vi delar visionen att skapa och erbjuda mjukvara i världsklass till företag oavsett storlek med hjälp av en SaaS-modell. Genom att erbjuda en standardintegration mellan våra system kommer vi att göra det enklare för varumärken att prognostisera och planera inköp och produktion baserat på data." säger Axel Jacobsson, vd för Madden Analytics.

Madden Analytics grundades 2020 i Stockholm och har en kund- och partnerbas som inkluderar en rad varumärken. Genom Maddens egenutvecklade mjukvara kan konsumentvarumärken och återförsäljare planera och följa upp försäljning och lager med det slutliga målet att optimera produktionen och minska överlager.

 Ongoing Warehouse är ett sverigebaserat, mjukvaruföretag specialiserat på ett webbaserat Warehouse Management System (WMS) för logistikintensiva företag som 3PL och de som sköter sitt eget lager. Ongoing Warehouse har kunder i över trettio länder.