Cowi och Swedish Biofuels startar tillverkning av hållbart flygbränsle

Svenska marknaden ska förses med 400 000 ton hållbart flygbränsle per år från 2025. Arkivbild

Swedish Biofuels och Cowi har tecknat ett avtal om att förse den svenska marknaden med 400 000 ton hållbart flygbränsle, SAF - sustainable aviation fuel. Swedish Biofuels teknik är baserad på metoden “Alcohol to Jet”, ATJ, för tillverkning av bränslet som helt kan ersätta fossilt flygbränsle. Den första anläggningen kommer att byggas i Brista nära Arlanda. Leveranserna av bränslet beräknas kunna starta 2025 och är den första kommersiella produktionen av hållbart flygbränsle utan inblandning.

– Detta är ett unikt projekt som har potential att förändra flygindustrin och beroendet av fossila bränslen. I stor skala kommer hållbart flygbränsle innebära att flyget kan bli ett hållbart transportsätt. Projektet ligger i linje med att vi gjort ett strategiskt val att helt sluta arbeta med fossila bränslen. Vår kunskap om bränslen ska i stället användas till den gröna omställningen som nu pågår, säger Karin Genemo, divisionschef för Industri på Cowi.

x

– Vi vill förändra flygindustrins beroendet av fossila bränslen, säger Karin Genemo, divisionschef för Industri på Cowi.

Cowi kommer inom ramen för uppdraget att bistå med planering, konstruktion och projektledning vid bygget av fabrikerna. Den ATJ-teknologi som Swedish Biofuels tagit fram möjliggör ett nytt sätt att producera hållbart flygbränsle som till hundra procent kan ersätta fossilt flygbränsle.

– Vår teknologi möjliggör den första kommersiella produktionen i världen av hållbart flygbränsle som inte kräver någon inblandning. Vi tror att detta kommer innebära en total förändring av flygindustrin eftersom tekniken innebär slutet för användning av fossilt flygbränsle. Hållbart flygbränsle är inte bara ett steg mot en grönare värld utan även ett slut på beroendet av utländsk olja och därmed större självförsörjningsgrad, säger Angelica Hull, vd, Swedish Biofuels.

Projektet stöttas av EU-kommissionen och de första leveranserna av förnybart flygbränsle är planerade till 2025. Förutom att använda hållbar grön etanol som råvara i produktionen finns också alternativet att använda gröna avgaser och grön vätgas. Anläggningen kommer även att kunna producera hållbar diesel och bensin.

Vid tillverkningen uppstår grön överskottsvärme som kommer att skickas till Stockholm Exergis intilliggande kraftvärmeverk. Överskottsvärmen blir på det sättet ett grönt tillskott i Stockholms fjärrvärmenät. Förutom fabriken i Brista planeras ytterligare två produktionsanläggningar i Sverige med en sammanlagd produktionskapacitet om 400 000 ton hållbart flygbränsle. Det är en volym som uppgår till cirka 40 procent av Arlandas årliga totala konsumtion av flygbränsle.