Regeringen satsar på Inlandsbanan

Inlandsbanan får 10 miljoner kronor inom anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur. Foto: Inlandsbanan

Regeringen har beslutat att omfördela 10 miljoner kronor under 2022 till ett särskilt statligt bidrag till Inlandsbanan för utbyte av radiobasstationer. Nya radiobasstationer längs Inlandsbanan gör att gods- och persontrafiken kan utvecklas.

– Med det här beslutet möjliggörs en upprustning av Inlandsbanan så att tågtrafiken får bättre och säkrare kommunikationsmöjligheter, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Genom det statliga bidraget gör regeringen det möjligt för Inlandsbanan att byta ut föråldrade radiobasstationer för trafikledning mot nya längs med banan. Radiobasstationer längs järnvägen krävs för att tågpersonalen ska kunna kommunicera med trafikledningen genom de särskilda mobiltelefonisystem som finns för järnvägen.

Beslutet innebär att regeringen gör en ändring i regleringsbrevet för Trafikverket för budgetåret 2022 och därmed omfördelar 10 miljoner kronor inom anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur.