Godstrafiken över Øresundsbron slår rekord

Pendlingen och företagstrafiken har visat på nya körvanor över Øresundsbron. Foto: Øresundsbro Konsortiet

Årets trafik över Øresundsbron startade och slutade med en period av skärpta inreseregler i båda riktningarna, vilket kraftigt har påverkat våra omkring 400.000 kunder. Vid årets första kvartal minskade resandet över bron med omkring 55 procent jämfört med året före. Vägtrafiken låg cirka 30 procent lägre i början av juli jämfört med samma tidpunkt 2019, men i slutet av september var nedgången cirka 14 procent. Och återhämtningen fortsatte tills inresereglerna i slutet av december skärptes på nytt i båda riktningarna, vilket fick trafiken att minska med cirka 35 procent jämfört med 2019. Trots detta har Øresundsbron fått cirka 25.000 nya kunder netto under året.

– Resandet över bron tog än mer fart då vi lanserade vår hittills mest förmånliga kampanj om att erbjuda en tur på köpet upp till tre gånger under hösten. Vi var nästan tillbaka på 90 procent av tidigare trafiknivåer i november, men så återinfördes restriktioner och vi blev återigen påminda om hur hårt gränskontroller slår mot integrationen och resandet över sundet, säger Linus Eriksson. 

Pendlingen och företagstrafiken har visat på nya körvanor. Fler personer har arbetat hemifrån, vilket påverkar såväl turer till arbetsplatsen som till möten. Att resandet till och från Kastrup fortsatt är långt från tidigare nivåer får också tydlig påverkan.

Godstrafiken slog flera rekord. Varje månad sedan februari var lastbilstrafiken över bron rekordstor. Aldrig tidigare har godstrafiken under en enskild månad överstigit 50.000 passager – ett rekord som slogs i mars, juni och november.