Världspremiär för fjärrstyrd virkeslastare

Fjärrstyrd virkeslastare uppkopplad via 5G. Foto: Telia

Nu har en viktig milstolpe uppnåtts mot en framtid med fjärrstyrda maskiner och säkrare timmerhantering. Forskningsprojektet Remote Timber, som Mittuniversitetet, Biometria, SCA, Volvo CE, Skogforsk och Telia står bakom, demonstrerade för första gången en 5G-uppkopplad och fjärrstyrd virkeslastare i skarpt läge på SCA:s virkesterminal i Timrå.

Målet med forskningsprojektet är att undersöka hur ny teknik över 5G kan göra det möjligt att i framtiden bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare. Nu är de första skarpa testerna genomförda med lyckat resultat. En milstolpe som visar att den nya tekniken möjliggör fjärrstyrda terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

– Det här samarbetet är ett fint exempel på hur fjärrstyrning med den senaste tekniken kan bidra till effektivare och mer hållbara lösningar i skogsindustrin. En säker och robust digital infrastruktur är avgörande för det. Det är också helt avgörande med de unika tekniska egenskaper som 5G erbjuder, där extremt låga svarstider och hög kapacitet möjliggör omedelbar återkoppling mellan förare och maskin. Vilket är en förutsättning för att kunna styra säkert på distans, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef, Telias företagsaffär.

– Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans. Projektet ligger helt i linje med SCA:s ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner, säger Magnus Bergman, chef för stab, teknik och digitalisering vid SCA Skog.

Volvo CE har byggt om och utrustat en L180 höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans över 5G-nät, kompletterat med ett dedikerat och lokalt mobilnät som Telia byggt på SCA:s terminal. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning, vilket är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision och på ett säkert sätt.

– Vi ser att fjärrstyrning ger stor framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet. I farliga miljöer kan operatören flyttas till en säker plats med bättre arbetsmiljöförhållanden. I fall där man bedriver verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt. Projektet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, Advanced Engineering Program Manager på Volvo CE.

xx

Fjärrstyrning ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete. Foto: Telia

Projektet Remote Timber som initierades 2019 finansieras av de deltagande parterna Mittuniversitetet, Biometria, SCA, Volvo CE, Skogforsk och Telia samt VINNOVAs program för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. I projektet kartläggs även aktuella lagar och regelverk i syfte att belysa de juridiska förutsättningarna för en kommersialisering.

Det nya 5G-nätet byggs på frekvensbandet 3,5 GHz, det spektrum Telia förvärvade i den så kallade 5G-auktionen som hölls i början av året. Det innebär mer kapacitet, högre datahastigheter och kortare svarstider vilket är avgörande för att kunna testa tjänster som ställer stora krav på uppkopplingen, som till exempel fjärrstyrda eller autonoma fordon och maskiner. I somras slog Telia tillsammans med Ericsson nytt hastighetsrekord med hela 2,2 Gbit/sekund i Telias publika 5G-nät, en hastighet som uppmättes i centrala Stockholm via en iPhone 12.