Svenskarnas resande ökar

Resandet i snitt ökar med sju procent. Graf: Telia

Telias analys av svenskarnas rörelsemönster från 4 maj till 10 maj visar att resandet ökade över hela landet jämfört med föregående vecka. Stockholmarna och gotlänningarna ökade mest (+10%) medan hallänningarna stod för den minsta ökningen (+2%). I snitt ökade svenskarnas resande med sju procent.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar anonymiserad och aggregerad mobil nätverksdata som är justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Det gör att man kan se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster och hur vi förflyttar oss. Tjänsten lanserades kommersiellt 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, till exempel när man ska dra en ny busslinje eller anlägga en väg.

Under coronaepidemin har Folkhälsomyndigheten använt Telias anonymiserade data för att förstå hur grupper av människor rör sig, till exempel mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.

Telias analys av hur grupper av människor rörde sig från 4 maj till 10 maj jämfört med veckan innan visar att resandet i snitt ökade med sju procent. Stockholm och Gotland ökade mest (+10%), följda av Uppsala och Södermanland (+8%). Hallands län hade den minsta ökningen (+2%), följt av Dalarna, Jämtland och Värmland (+3%).

Telia har även tittat på hur svenskarnas resande har förändrats sedan början av februari. I Stockholm är resorna 23 procent färre än i februari, i Västra Götaland 18 procent färre och i Skåne 14 procent. I hela Sverige var resorna 16 procent färre än i februari, vilken kan jämföras med Danmark (-10%), Norge (-12%), och Finland (-20%).

– Resandet har ökat successivt i hela Norden sedan bottennoteringen i slutet av mars. Ökningen är brantare i våra grannländer; i Danmark och Norge var resandet kraftig ned under mars men båda länderna har nu gått om Sverige, och Finland närmar sig samma nivå, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys.