Levererar textilier med eldrivna lastbilar

Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige, lämnar över nycklarna till Elvis Svetlicic, Distributionssamordnare Elis Helsingborg. Foto: Elis

Elis Sverige adderar fler eldrivna Volvolastbilar till sin fordonsflotta. I november introducerar företaget en ny ellastbil för leveranser i Helsingborg. Man blir då först i Skåne att leverera textilier med eldrivna lastbilar. Ytterligare en ny ellastbil köps in för körningar i Stockholm. Fordonssatsningen är en del av företagets arbete med att möta FN:s globala hållbarhetsmål.

Från och med november adderar Elis Sverige – landets ledande leverantör av hyrtjänster av textil- och hygienprodukter – ytterligare två eldrivna Volvolastbilar till sin fordonsflotta.

Den ena lastbilen kommer att rulla i Helsingborg, en stad med uttalat höga ambitioner för sitt klimatarbete. Den andra kommer att köras i Stockholm, där Elis redan sedan i somras levererar textilier med ellastbil. Man blev då först i landet med att göra det.

– Att vara med och lansera fossilfria lastbilstransporter är viktigt. Ett stort steg både i vårt och Helsingborgs stads arbete med att nå de globala hållbarhetsmålen, säger Patrik Nyholm, inköpschef på Elis Sverige.

Helsingborg stads ambition är att utsläppen av växthusgaser inom kommunen ska motsvara noll senast år 2035. Att helt undvika utsläpp är väldigt svårt. Men genom att samla in och lagra koldioxid i marken och plantera träd kan man kompensera för de utsläpp som sker.

Inom Helsingborg stad arbetar man också för att koldioxidutsläppen från stadens vägtrafik år 2030 ska ha minskat med 80 procent jämfört med 2010.

– Att Elis börjar ersätta diesel med grön el är bra för Helsingborg på flera sätt. Det hjälper staden i arbetet med att möta klimatmålen, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Ur hållbarhetsperspektiv har de eldrivna lastbilarna många fördelar. Förutom att göra det möjligt med fossilfria leveranser, har elfordonen ett lägre partikelutsläpp än bilar med andra typer av drivmedel. De är också tystare än andra lastbilar, vilket bidrar till en lugnare stadsmiljö och förbättrar förarnas arbetsmiljö.

– Vi är stolta över att kunna leverera en andra helelektrisk lastbil till Elis. Med vår Volvo FL Electric som inte har några avgasutsläpp och väldigt låg bullernivå kan Elis transporter i Helsingborg ske på ett hållbart sätt. Vi är glada över att kunna stötta Elis ambitiösa hållbarhetsmål, säger Stefan Strand, vd Volvo Lastvagnar Sverige.