Svenska Bostäder testar Boxxys leveransboxar

Pilotprojekt med kylda leveransboxar. Foto: SB

Svenska Bostäder ska under ett år testa Boxxys leveransboxar för matkassar i två fastigheter i Västerort. Detta som komplement till de 63 utomhusstående paketboxarna som lanserades under hösten. Syftet är att undersöka om boxarna kan underlätta livspusslet för hyresgästerna, samtidigt som de minskar antalet hemleveranser.

Under pandemin har vi sett att behovet av att beställa hem både mat och paket har ökat, vilket har hjälpt till att minska smittspridningen i samhället. Med de två pilotprojekten som pågår parallellt vill vi försöka tillgodose hyresgästernas behov och förändrade beteende. Därför testar vi nu även leveransboxar för matkassar.

– Med leveransboxar för matkassar går vi ännu längre i arbetet med att förenkla vardagspusslet för våra boende. Sedan tidigare har leveransboxar för paket införts i beståndet och jag är glad över att konceptet utvecklas till att omfatta fler varor och tjänster. Samtidigt blir det en miljövinst när vi minskar antalet transporter, säger Dennis Wedin, ordförande i Svenska Bostäders styrelse.

– På Svenska Bostäder har vi som mål att vår service ska vara kundorienterad och proaktiv. Det här samarbetet med Boxxy är ett lysande exempel på det. Under året kommer leveransboxarna utvärderas för att se vilka värden det finns för både hyresgästerna och klimatet, säger Daniel Nilsson, distriktschef Västerort.

I samarbete med Boxxy har leveransboxar placerats i entréerna i fastigheter i Vällingby och i Hässelby Strand. Boxarna har en temperatur på mellan 2-4 plusgrader och håller matvarorna kylda tills hyresgästen har möjlighet att hämta upp leveransen.