Transportföretagen välkomnar återställd elbusspremie

Idag finns cirka 580 elbussar i trafik. Foto: Region Stockholm

Regeringen presenterar nu flera budgetnyheter inom miljö och klimat. Transportföretagen kommenterar de senaste budgetnyheterna.

– Det vi framför allt efterlyser är långsiktighet för att trygga jobben inom transportnäringen. För att inte Sverige ska tappa en stor del av sin kapacitet inom persontransport måste regeringen fortsätta att med riktade åtgärder stötta de branscher som drabbats hårdast av krisen, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen anser att det behövs vassare förslag för att bevara svenska företag och svensk konkurrenskraft. Ett av förslagen som nu har presenterats av regeringen är en förstärkning av elbusspremien på 1,1 miljarder kronor under 2022. Detta välkomnas av Transportföretagen.

– Elektrifieringen inom den svenska bussbranschen har de senaste åren tagit stora kliv. Idag finns cirka 580 elbussar i trafik. Kommande år ska landets regioner göra stora upphandlingar av kollektivtrafik och elbussar förväntas då introduceras i allt större omfattning”, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

Elbusspremien är en viktig del i arbetet med att ställa om tunga transporter och arbetsmaskiner till fossilfrihet.

– Bussbranschen leder idag omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Svenska bussar kör redan idag till över 85 procent på fossilfria drivmedel. Biodrivmedel har en stor del däri men vi ser en tydlig trend mot alltfler elbussar. I ett internationellt perspektiv är de trenden ännu tydligare och i exempelvis Asien är elbussar idag ett naturligt inslag i många storstäder”, säger Anna Grönlund och fortsätter: