Tempcon Group köper Lincargo av Norrmejerier

Norrländska mejeriprodukter distribueras även i fortsättningen av Lincargo till kunderna i Norrland. Foto: Norrmejerier

Tempcon Group förvärvar transportbolaget Lincargo från Norrmejerier. Norrmejerier gratulerar till förvärvet som innebär att bolaget får en ny, långsiktig, ägare som kan växla ut den potential som finns i Lincargo. Samtidigt som Norrmejerier kan fokusera på kärnverksamheten.

För att befästa positionen med ett starkt hållbarhetsfokus och hantera de utmaningar transportbranschen står inför, inte minst övergången till fossilfria bränslen, krävs stora insatser.

–  Det finns en väldigt stor potential i Lincargo som vi som mejeri inte kan växla ut samtidigt som vi fokuserar på vår kärnaffär. Det känns därför väldigt bra att Lincargo nu får en ny, långsiktig, ägare som är specialiserad på kylda transporter och som kan fortsätta utveckla företaget på ett hållbart sätt, säger Daniel Edblom, tf vd, Norrmejerier.

Norrmejerier har tecknat ett långsiktigt avtal med Lincargo/Tempcon för att säkerställa att norrländska mejeriprodukter även i framtiden kommer att nå kunder och konsumenter. Att Lincargo nu får en ny ägare innebär att Norrmejerier fullt ut kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som en hållbar samdistribution kan utvecklas vidare.

–  Försäljningen av Lincargo ligger helt i linje med vår strategi mot 2030 för att säkerställa en fortsatt god betalningsförmåga och ett stabilt avräkningspris till de norrländska mjölkbönderna. Det innebär att vi nu kan fokusera ännu tydligare på vår kärnverksamhet, säger Daniel Edblom, tf vd, Norrmejerier.

Tempcon-koncernen kommer att driva Lincargo som ett dotterbolag vilket innebär att den lokala närvaron och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas. Norrmejeriers medarbetare i Lincargo har fått ett erbjudande om att följa med Lincargo till Tempcon Group. Det handlar totalt om cirka 40 tjänster i Luleå, Umeå och Lycksele. I affären ingår även terminalen/fastigheten i Lycksele. Intransporter av mjölkråvara från gård till mejeri berörs inte av affären.