Eldrivna tunga transporter är framtiden för Wibax

Vi vill vara med på de hållbara lösningar som finns, vara med i bräschen och vi är beredda på att lägga ner en hel del pengar på detta, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group. Foto: Wibax

Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission med ledamöter från bland annat näringsliv, regioner och universitet som samarbetar för att skynda på elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil.

Wibax är en av aktörerna som deltar i samverkansprojektet "Elregion norr" med bland andra Northvolt. Wibax har för avsikt att erbjuda elektriska transporter av råvara till batterifabriken i Skellefteå.

– Utmaningen blir att göra det hållbart men med en hög leveranssäkerhet. Men tittar man på våra transporter så har vi relativt långa lastnings- och lossningstider i förhållande till körsträckan, då skulle vi kunna ladda utan att det läggs på tid. Det här med tunga eldrivna fordon är något för oss, säger Jonas Wiklund.

Jonas uppger att det i dag dock inte finns eldrivna fordon på marknaden med så höga lastvikter, men jag tror att en hel del av våra fordon kommer att vara eldrivna i framtiden.