Transportbranschen diskuterar framtiden inom åkerinäringen

Vägtransportfokus samlade transportbranschen digitalt i två dagar. Bild: Elmia

Vägtransportfokus samlade branschens viktigaste aktörer under två dagar för att utbyta erfarenheter och diskutera framtiden inom transport- och åkerinäringen. Infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) inledningstal handlade om betydelsen av investeringar i infrastruktur för att stärka Sverige som exportland och regeringens arbete för att skapa sund konkurrens och schysta villkor för yrkesförarna i transportbranschen. I talet riktade han också ett stort tack till alla dem som arbetat för att hålla Sverige rullande under pandemin.

Logistikforskaren Henrik Sternberg berättade om effekterna av EU:s reglering av godstransporterna och på företag, miljö och chaufförernas arbetsmiljö. Henrik gav också en förhandsvisning av delar ur den senaste cabotagestudien och i det panelsamtal som följde visade det sig för att det finns en tydlig politisk majoritet för effektivare kontroller längs vägen.

Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen pekade på de långsiktiga befarade konsekvenserna av att vägunderhållet får för lite pengar. Underhållsskulden på de statliga vägarna beräknas stiga till 42 miljarder kronor fram till år 2030 om inte ytterligare medel tillförs.

Behovet av yrkesförare är skriande. Hur ska kompetensen säkras och hur ska samarbetet se ut? Elever, lärare, fackförbund, politiker och branschorganisationen TYA diskuterade hur man ska locka fler till branschen och yrket.

Utvecklingen av HTC-transporter som en möjlighet till hållbara transporter, elektrifiering, nollutsläpp och Länsförsäkringars rapport om hur skador i yrkestrafiken har förändrats de senaste tio åren är ytterligare aktuella ämnen som diskuterades.

– Det är många ord om förbud, men det handlar också om att fasa in. Jag tror att det kommer att gå ganska snabbt för personbilar. Men vi ska också elektrifiera lätta och tunga lastbilar i den mån det går, sa Sven Hunhammar när han presenterade resultaten från utredningen om utfasning av fossila drivmedel. Årtalet för när de fossila drivmedlen ska vara utfasade ur Sverige är 2040 och redan om nio år föreslår han att den sista nyproducerade fossildrivna bilen är såld i Sverige.