iBoxen växer med 100 utplacerade boxar i Stockholm

iBoxen bygger upp den nationella infrastrukturen av leveransboxar. Foto: iBoxen

Infrastrukturföretaget iBoxen bygger just nu upp den nationella infrastrukturen av leveransboxar som ska göra det smidigare att ta emot och returnera paket. På fem år ska iBoxen placera ut boxar över hela Sverige, i veckan placerades ytterligare 14 skåp ut runt Gamla stan i Stockholm i samarbete med Stockholms stad. Utplaceringen av boxarna runt Gamla stan görs på stadens mark och med syftet att skapa förutsättningar för minskade paketleveranser och därmed mindre trängsel i stadsdelen.

– Det är positivt att Gamla stan får ta del av modern neutral logistikteknik såsom iBoxen. Det skapar förutsättningar för att ersätta stora fordon som idag levererar små paket i en stadsdel som inte är byggd för detta. Boxarna påverkar gatu- och stadslivet på ett positivt sätt och e-handeln är här för att stanna, konstaterar Henric Millde, ordförande Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan. Vi stödjer samtidigt den lokala handeln i Gamla stan genom ett samarbete med ett lokalt e-handelskoncept, Zipadoo. Förhoppningsvis kan vi hitta en gemensam hållbar leveranstjänst för de sista hundra metrarna till kundernas ytterdörrar både från boxar och lokala handlare.

Veckans utplaceringar av nya skåp runt Gamla stan samt på Södermalm innebär att iBoxen nu passerar 100 utplacerade skåp i Stockholm.

– Det här är en viktig milstolpe och det är glädjande att se att utrullningen av boxarna sker enligt plan. Vi bygger vår infrastruktur i nära samarbete med mark- och fastighetsägare runtom i landet – offentliga som privata – som genom att upplåta plats åt iBoxen erbjuder tillgång till en infrastruktur som är unik i sitt slag, säger Tim Jörnsen, vd och medgrundare till iBoxen.