JFHillebrand upphandlar inrikes fjärrtransporter

JF Hillebrand går ut i en omfattande upphandling av fjärrtransporter. Foto: JF Hillebrand

JF Hillebrand Logistics är en aktör inom dryckeslogistik. Företaget är verksamt med eget lager i Jordbro utanför Stockholm. JF Hillebrand Logistics sköter infrakt, tulltjänster, lagerhållning, plock och pack samt distribution åt sina kunder som huvudsakligen är importörer av vin och sprit. Mottagarna är Systembolagets butiker, restauranger och hotell samt grossister.

JF Hillebrand Logistics division XSAM upphandlar distributionstjänster och samordnar distributionen med varor från andra aktörer på marknaden, för att uppnå en så hög effektivitet och servicenivå som möjligt med kvalitet, kostnad, effektivitet, kontroll och miljö som ledord.

Fjärrtransporterna från Jordbro och Halmstad till 19 olika Cross-dock-terminaler strategiskt spridda över landet är en mycket viktig del i XSAMs transportstruktur. Varje dag fraktas över 2 000 pallar från Jordbro. Korta ledtider och krav på hög leveransprecision både vid hämtning och lämning karakteriserar uppdraget. JF Hillebrand går nu ut i en omfattande upphandling av dessa fjärrtransportlinjer.

Redan idag uppnås miljöfördelar via en omfattande samdistribution. Hållbarhet och miljöfokus är aspekter som kommer att väga tungt vid upphandlingen för att ytterligare minska miljöpåverkan.

– Ambitionen är att ständigt ta nya steg mot en fossilfri transport, vilket också är ett viktigt krav från XSAMs kunder, säger Jens Boström VD för JF Hillebrand i Sverige.