Siktar på elektrifierade gods- och persontransporter

Ny elektrifieringspakt tar sikte på att halvera CO2-utsläppen i Stockholm. Foto: Ellevio

Nyligen samlades över 500 deltagare i en digital startkonferens för Elektrifieringspakten, där Stockholms stad, Ellevio, Scania och Volkswagen ingår. Starten av Elektrifieringspakten markerar ett viktigt avstamp i arbetet för att stockholmarna ska kunna förlita sig helt på elektrifierade gods- och persontransporter. Transporterna står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. Om transportsektorn blir elektrifierad, innebär det ett stort steg mot en fossilfri stad – och dessutom bättre luftkvalitet och minskade bullerstörningar.

Elektrifieringspakten, som omfattar större delen av stadens förvaltningar och bolag, syftar till att tillsammans med näringslivet och andra nyckelaktörer snabba på omställningen till en elektrifierad transportsektor fram till år 2030.

– Stockholm går i bräschen för omställningen till eltransporter och vi har höga klimatambitioner. För stockholmarna innebär det både minskade utsläpp och friskare luft, men också bättre framkomlighet och minskat buller. Jag är stolt att vi nu på allvar drar igång Elektrifieringspakten tillsammans med Stockholms näringsliv, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

– Utsläppen från resor och transporter måste minska betydligt snabbare än vad som sker nu. Därför ska vi gemensamt göra allt vi kan för att se till att alla som vill växla över till elbil också vågar ta steget. I Stockholm ska ingen behöva oroa sig över att hitta en laddplats, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

– Det är bråttom med att nå klimatmålen. Och eftersom vägen dit går via elektrifiering har elnäten hamnat i centrum för klimatomställningen och samhällsutvecklingen. Det krävs helt enkelt robust infrastruktur för distribution av el och tillgängliga laddmöjligheter. Men ingen av oss klarar ensam omställningen av transportsektorn – det blir bara verklighet om vi spelar lagspel. Elektrifieringspakten kan bli ett av våra viktigaste verktyg, säger Johan Lindehag, vd, Ellevio.

– Med elpaktskonferensen tar vi fram konkreta mål och en utrullningsplan för elektrifieringen av tunga transporter i Stockholm. Denna skapar tydlighet, pekar ut riktning och ambition samt möjliggör en löpande uppföljning, säger David Källsäter, vd Scania Sverige.

– Elbilar är den lösning vi ser på vägen mot nollutsläpp. Men för att det ska vara möjligt måste alla kunna ladda dem oavsett hur och var man bor. Därför är samarbetet i en Elektrifieringspakt både viktigt och välkommet, säger Sten Forsberg, chef, Volkswagen Personbilar Sverige.