Sparsam körning för elfordon

Drivec introducerar Ecodrivingsystem för elfordon. Foto: Drivec

Intresset för elfordon ökar snabbt, men fram till idag har det inte funnits något system som kan berätta hur man ska köra ekonomiskt och miljösmart med elfordon. Den allmänna bilden är att man inte har några energiförluster med elfordon, men det är inte sant, säger Johan Göthe, vd på Drivec.

System för sparsam körning för fordon med förbränningsmotor har funnits på marknaden i många år, men det finns väldigt lite kunskap om hur man kör kostnadseffektivt och miljösmart med elfordon i kommersiell trafik. Till skillnad från förbränningsmotorn så är verkningsgraden i en elmotor så hög att i princip all elenergi blir rörelse. Men det är inte bara verkningsgraden som skiljer utan allt vänds upp och ner när det gäller elfordon.

– Om en dieselbuss drar 2 liter/mil på landsväg och 4 liter/mil i stadstrafik så är det tvärtom för en elbuss som istället drar mindre i stadstrafik, förklarar Johan.

Det beror på att luftmotståndet är lägre i låga hastigheter och att man inte växlar eller kör på tomgång, utan har full verkningsgrad hela tiden. Dessutom bromsar man mer i stadstrafik och utnyttjar därmed elfordonens bromsregenerering för att ladda batterierna.

– Den vedertagna sanningen är att bromsregenereringen återvinner all energi och att man inte har några förluster med det stämmer inte, säger Johan.

– Enligt våra mätningar så är det bara om man kör smart som man genererar energi på ett effektivt sätt. Om man till exempel bromsar hårt så går de mekaniska bromsarna in och man får förluster, fortsätter Johan. Dessa nya insikter har Drivec skaffat genom att sammanställa data från sitt Ecodrivingsystem som är ensamt om att kunna separera och följa upp hur mycket energi som förloras i det mekaniska bromssystemet. Kunskap som kan betyda mycket för exempelvis buss- och lastbilsoperatörer.
Stora besparingar att hämta.

De stora besparingarna får man genom att öka räckvidd och tillgänglighet i elfordonen.

– Elfordon är dyrare i inköp och att kunna använda färre bussar eller lastbilar för att lösa samma uppgift innebär stora besparingar, berättar Johan och fortsätter:

– Även batterierna mår bättre genom en sparsammare körning då antalet laddcykler kan minskas och därmed ökar man batteriernas livslängd genom att köra smartare.