EU:s sjukvårdslager till Kristinehamn

MSB ansvarar för lagerhållning och uttransport. Foto: MSB

Sverige har fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU. Kristinehamn kommer att bli platsen där EU:s nya sjukvårdslager kommer att byggas.

Det som MSB har fått i uppdrag av EU att lagerhålla är medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser. Att vi fått detta uppdrag är ett kvitto på vår förmåga, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll, av bland annat medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning.