MTRX tar över BRAs strandade passagerere

Mtrx erbjuder BRAs resenärer att kostnadsfritt boka om sina biljetter. Foto: Mtrx

Flygbolaget BRA har meddelat att de ansöker om rekonstruktion och tillsvidare pausar trafiken. Mtrx erbjuder därför BRAs resenärer mellan Stockholm och Göteborg möjlighet att kostnadsfritt boka om sina biljetter med Mtrx. Erbjudandet gäller för resor med avresa fram till den 15 augusti och i mån av plats.

Covid-19 har snabbt förändrat förutsättningarna för alla i samhället. Det gäller även de resenärer som normalt reser mellan Stockholm och Göteborg och för Mtrx som tågbolag. De flesta väljer på Folkhälsomyndighetens rekommendation att avstå från att resa, men det finns fortsatt personer som har behov av nödvändiga resor på sträckan. Mtrx har infört ett ledigt säte bredvid så att alla de resenärer som behöver resa nu får två säten oavsett biljettklass och vi har utökat städningen på tågen. I övrigt följer Mtrx Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kollektivtrafiken.

Covid-19 har också skapat en mycket svår ekonomisk situation för samtliga tåg- och flygbolag vilket medfört att operatörer antingen helt upphört eller kraftigt reducerat sin trafik. Mtrx är starka anhängare av konkurrens på lika villkor och hoppas att BRA snabbt kan återkomma till trafik. I samband med rekonstruktionen finns det dock risk att ett antal resenärer hamnar i kläm och Mtrx väljer därför att erbjuda en gratis ombokning för dessa resenärer på sträckan Stockholm- Göteborg.

- Att erbjuda ett tryggt och flexibelt resande ligger i vårt DNA. Vi är nu i en tid när den prioriteringen bör utökas för att inte bara gälla våra befintliga kunder. Nya tider kräver nya lösningar och vi hoppas med detta kunna hitta en positiv lösning för berörda flygresenärer, säger Mats Johannesson, vd Mtrx.