Båramo kombiterminal blir del av järnvägsgodskorridoren ScanMed

ScanMed sträcker sig från Oslo/Stockholm till Palermo genom Europa. Foto: Vaggeryds Kommun

Båramo kombiterminal i Skillingaryd kommer från och med december 2020 att ingå i EU:s järnvägsgodskorridor ScanMed som sträcker sig från Oslo/Stockholm till Palermo genom Europa. Detta innebär stora utvecklingsmöjligheter för hållbara transporter och en nytta för hela regionen genom ökad godshantering på terminalen.

Båramo kombiterminal är den första terminalen i Sverige som bedöms ha rätt förutsättningar och långsiktig attraktivitet bland tågoperatörer och varuägare och har från början integrerats i den högsta nivån i likhet med en av kontinentens största terminaler - Verona Quadrante i Italien. Detta innebär att tågoperatörer kan söka förplanerade och kvalitetssäkrade tåglägen över gränserna.

– Detta är ett viktigt steg i terminalens fortsatta utveckling och bidrar till att vi får betydligt bättre möjligheter och effektivare järnvägstransporter i form av kortare ledtider. Det leder också till minskade kostnader för hela Smålands näringsliv som importerar eller exporterar säger Tomas Arvidsson, PGF Terminal som håller i terminalens utvecklingsarbete.

Tack vare hårt arbetande medarbetare och det goda samarbetet mellan företagen Green Cargo, GDL och PGF är nuvarande tågpendel till och från Göteborgs hamn ett av Europas punktligaste godståg med 98,7 procent punktlighet, vilket är bättre än det bästa flygbolagen.

– Vi har en god marknadstillväxt och nu till helgen ökar vi kapaciteten till och från Göteborgs hamn med 20 procent och vi förbereder ytterligare ökningar av tågtrafiken. Sedan har vi mer på gång under 2020 säger Peter Rostedt, PGF Terminal, grundare och vd.

Nyligen tecknade PGF samarbetsavtal med Sveriges största internationella speditör inom trävaruområdet.

– För Vaggeryds kommun och regionens näringsliv är utpekandet i ScanMed värdefullt. Förbättrade hållbara transporter ökar attraktiviteten för nya etableringar vid kommunens exploateringsområden vid såväl vid Stigamo och Båramo som andra områden i kommunen, men ger även ökad konkurrenskraft för omgivande kommuners näringsliv säger kommunstyrelsens ordförande, Gert Jonsson.