Förbättrar miljövänliga transporter i Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Value2Sea ska stärka det miljövänliga transportarbetet i Öresundsområdet. Arkivbild

Projektet Value2Sea ska stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegatt-Skagerraks transportkedjor. Genom ny teknik och logistik- och transportkoncept, exempelvis dryports, ska projektet identifiera förbättringsmöjligheter som gagnar miljö och minskar trängsel på ett ekonomiskt hållbart sätt. I projektet ingår hamnar, företag, universitet och forskningsinstitutioner i Sverige, Norge och Danmark.

Från Sverige deltar Chalmers tekniska högskola, SSPA och Jula. De svenska deltagarna kommer bidra med forskning om användning, optimering och digitalisering av torrhamnar som kommer undersökas i både Sverige, Norge och Danmark. Dessutom forskning om vattentransport och logistik i byggindustrin.

Projektet stöttas av EU-programmet InterReg ÖKS.